Vink-zand op percelen Enka

Foto: Ede.nieuws.nl

Direct nadat bekend is geworden dat Vink verontreinigd zand heeft toegepast in een aantal wijken in Barneveld heeft Gemeente Ede onderzoek verricht naar mogelijk verontreinigd zand in Ede. Al snel werd duidelijk dat circa 4 vrachtwagenladingen geel zand zijn toegepast op percelen op Enka.

In eerste instantie nam de Gemeente Ede toen aan dat deze beperkte hoeveelheid zand (50 kuub) is gebruikt voor het aanleggen van een klein deel van de wegen en fietspaden, zoals gebruikelijk bij geel zand. Daarover is de gemeenteraad onmiddellijk geïnformeerd.

48 woningen

Medio november bleek dat het gele zand is toegepast op particuliere percelen, in een gebied waarin 48 woningen liggen. De aannemer heeft bij sommige percelen in overleg met bewoners grond verwijderd en vervangen door het gele zand, ter voorbereiding op het aanleggen van de tuin. Verder is het mogelijk dat het zand ook in de kruipruimte terecht is gekomen.Omdat er meerdere partijen zand zijn gebruikt is het niet precies te achterhalen waar dit zand van Vink precies is gebruikt. Wel is zeker dat het gebied begrensd is tot de 48 woningen.

Brief

De gemeente heeft toen direct samen met de ontwikkelaar een informatiebrief opgesteld en die naar de betreffende 48 woningeigenaren gestuurd. In die brief werd ook een aanbod gedaan voor steekproeven, om onzekerheid over de bodemkwaliteit op de percelen weg te nemen. Naast de bewoners is op dat moment ook de gemeenteraad onmiddellijk geïnformeerd over deze stap. Op verzoek van enkele bewoners is de gemeente momenteel bezig een steekproef uit te laten voeren waarbij het betreffende zand onderzocht wordt. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd.

Geen risico’s

De GGD had al eerder de onderzoeksrapporten van het zand beoordeeld en geconcludeerd dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid. Zij zijn hierbij uitgegaan van de hoogst gemeten concentraties. De brief van de GGD was als bijlage bij de bewonersbrief opgenomen.

Benadrukt moet worden dat het hier niet gaat over het zand in de ‘leeflaag’ van 1 meter dik. Deze leeflaag is eerder aangebracht op de gesaneerde bodem van het Enka-fabrieksterrein. Dit is gebeurd onder streng toezicht van de provincie waarbij vele controle-onderzoeken zijn uitgevoerd.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden