Nieuwe bijschrijvingen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Foto: De Buurtspraak Ede

De Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen

Wederom zijn er een aantal vormen van immaterieel erfgoed die bijgeschreven kunnen worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit keer zijn het de Voorschotense Paardendagen, de Sallandse Bottermarkt en de Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen.

Ede de Buurtspraak
Bij de Buurtspraak van de buurt Ede en Veldhuizen is sprake van een bestuursvorm die in de negentiende eeuw vervangen is door de huidige gemeenten en provincies. De Buurtspraak wordt iedere derde donderdag van september gehouden waarbij de lopende zaken met de geërfden besproken worden. Zo heeft de Buurtspraak onder andere zeggenschap bij het beheer van de heide bij Ede en organiseert men opschoondagen van de heide en het buurtbos. Iedere inwoner van Ede-Veldhuizen met eigen grond is geërfde en heeft stemrecht bij de Buurtspraak. Een van de activiteiten die men de komende twee jaar gaat uitvoeren is het informeren van nieuwe inwoners van Ede-Veldhuizen over de Buurtspraak en het betrekken van de jongeren/jeugd bij de activiteiten van de Buurtspraak.

De Voorschotense Paardendagen
De Voorschotense Paardendagen bestaan uit de paardenmarkt en de harddraverij die jaarlijks in het laatste weekeinde van juli georganiseerd worden. Beide hebben ze een lange historie. Zo wordt de Paardenmarkt al genoemd in de kroniek van de abdij van Egmond uit omstreeks 1200. Tegenwoordig vinden tijdens de Paardendagen ook een kermis, een braderie- streek- ambachten- en curiosamarkt, demonstraties met paarden en een muziekavond plaats. De komende jaren gaat men de activiteiten voor de kinderen uitbreiden en onderzoeken of het aantal dagen dat de paardendagen duren kunnen worden uitgebreid.

De Sallandse Bottermarkt
De Sallandse Bottermarkt wordt iedere woensdag in de maanden juli en augustus in Raalte georganiseerd. Tijdens de markt worden ambachten gedemonstreerd die vroeger op en rond de boerderij in Raalte werden beoefend. Het is voor de beoefenaars erg belangrijk dat deze ambachtelijke kennis niet verloren gaat en dat de bezoekers van de markt zien hoe producten gemaakt worden. Tijdens de markt is eveneens te zien hoe producten zich door de jaren heen hebben aangepast aan de markt zoals manden voor planten die tegenwoordig om een plastic bak heen gevlochten worden. Een van de punten waar men de komende jaren aan gaat werken is het opleiden van nieuwe ambachtslieden die zowel de ambachten als de markt kunnen voortzetten.

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken. Meer hierover kunt u lezen opwww.immaterieelerfgoed.nl.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ratificeerde de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het inventariseren van het immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die hiermee samenhangt. Voor de inventaris kunnen beoefenaars van immaterieel erfgoed zich zelf aanmelden via www.immaterieelerfgoed.nl. De Inventaris Immaterieel Erfgoed bevat na deze nieuwe bijschrijvingen 148 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden