Bewoners van vakantieparken van elf gemeenten op de Veluwe beter in beeld

Foto: Ede.nieuws.nl

Minister  Ollongren van BZK overhandigt vandaag een rapport over bewoning van vakantieparken op de Veluwe aan de Tweede Kamer.

In de afgelopen maanden heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden in elf gemeenten op de Veluwe. Hiermee hebben de gemeenten een beter beeld gekregen van de mensen die voor korte of langere tijd op een park verblijven.

Het programma Vitale Vakantieparken – een samenwerking van elf gemeenten op de Veluwe en de provincie Gelderland- en het ministerie van BZK hebben samen opdracht gegeven voor het onderzoek. Vakantieparken komen regelmatig in het nieuws vanwege toestroom van arbeidsmigranten, noodkreten van bewoners of illegale activiteiten. Bewoning van vakantieparken speelt in heel Nederland. De Veluwe -waar gemeenten al een aantal jaren samenwerken aan allerlei onderwerpen rondom vakantieparken- is de eerste regio in Nederland die de permanente bewoning in haar gebied uitgebreid in kaart heeft gebracht. Er is bewust gekozen voor dit gebied. Met bijna 500 vakantieparken heeft het de hoogste dichtheid van vakantieparken in Nederland, met circa 29.000 verblijfsobjecten en een netwerk van partners (gemeenten, zorg en welzijn, corporaties, veiligheidspartners, etc) al actief betrokken is.

Diverse groep bewoners

Op basis van gegevensverzameling, gesprekken met de gemeenten en interviews met bewoners is geprobeerd een beeld te schetsen hoeveel mensen op vakantieparken wonen en waarom zij er wonen. Zo’n 15 procent van de verblijfsobjecten wordt permanent bewoond hoewel dat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan, het gaat dan om 6.000 tot 9.000 personen. Ongeveer de helft van deze mensen staat geregistreerd op het park, op de rest is geen zicht. Samen bewonen ze tussen de 3.000 en 5.000 recreatie-objecten. Een exact aantal is niet te geven, blijkt uit het onderzoek. ‘Dit geeft al aan hoe complex het is vraagstuk is. Het gaat om zeer diverse groepen: mensen die met spoed huisvesting zoeken, arbeidsmigranten, kwetsbare mensen die zoeken naar een toevluchtsoord vanwege gedragsproblemen of persoonlijke problemen, maar ook ouderen die van hun oude dag willen genieten of vrijbuiters die niet in een rijtjeshuis willen wonen. Niet al deze bewoners zorgen voor problemen,’ geeft Jeroen de Jong, wethouder Harderwijk en stuurgroeplid van het programma Vitale Vakantieparken, aan. ‘Het gaat om een huisvestingsvraagstuk, waarbij iedere groep een eigen oplossing nodig heeft.’

Vervolg

De gemeenten zijn blij met het rapport; inzicht is nodig om adequaat te kunnen reageren op de situatie en om de juiste partijen erbij te betrekken. De gemeenten kunnen dit niet alleen oplossen, de hulp van de provincie en het Rijk is daarbij hard nodig.

 

 

 


Noot voor de redactie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden