Bep Pampiermole ontvangt Drees penning voor 65 jarig lidmaatschap van de Partij van de Arbeid

Foto: A.de Bruin

Bep Pampiermole 65 jaar lid van de Partij van de Arbeid

Op 1 mei is aan Bep Pampiermole door wethouder Harry van Huijstee de Dreespenning uitgereikt. Zij is dit jaar 65 jaar lid van de Partij van de Arbeid.

Bep is vanaf haar 18e ononderbroken lid gebleven van de Partij van de Arbeid.  Bep is één van de vele kaderleden waardoor de PvdA groot werd omdat PvdA vanuit het kader wist wat hen in het Haagse te doen stond. Vanuit eigen ervaring. Ze stond als alleenstaande moeder voor de opvoeding van haar twee kinderen en wist de eindjes aan elkaar te knopen.

Ooit werd ze boos op een ledenvergadering toen iemand wat had op te merken over bijstandsmoeders die geld verspilden omdat ze zo nodig een taartje moesten kopen:  Juist als je geen geld hebt dan is het onweerstaanbaar dat je je zo iets simpels als een taartje bij de koffie niet kunt veroorloven en dus doe je dat dan wel eens.

Dukke Winter (van 1978 – 1994 PvdA-raadslid uit Lunteren) heeft haar actief betrokken bij de ledenvergaderingen van de Partij en bij het stencilen van de Open Kaart, het plaatselijke partijblad  We misten Bep een tijdje op onze ledenvergaderingen, maar na de slechte verkiezingsuitslag uitslag in maart is ze er gelukkig weer.

Bep was begin jaren 70 secretaris van de afdeling en ook een tijdlang penningmeester. Bep wilde nooit op een kieslijst, wilde ook niet in commissies en keek in de tijd van de Rooie Vrouwen met enige ironie naar al die opwinding.

Op ledenvergaderingen heeft Bep een vriendelijk getoonzette maar besliste inbreng over sociaal beleid en hoe je met elkaar omgaat.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden