Regio FoodValley ondertekent Gelders Energie Akkoord

Nijmegen - Gelders Energieakkoord. Foto: Rob Voss - www.robvoss.nl
Foto: Rob Voss

Regio FoodValley heeft als 200ste deelnemer het Gelders Energie Akkoord ondertekend. Dit gebeurde op 1 februari tijdens het jaarcongres in Nijmegen. De regiogemeenten willen meer samenwerken met elkaar en met het netwerk. In de Energievisie Regio FoodValley hebben de gemeenten de opgave voor een energieneutrale regio in 2050 in beeld gebracht en beschreven welke zaken ze regionaal kunnen oppakken. Voordat er een definitief besluit wordt genomen over de wijze van samenwerking, krijgen de gemeenteraden (na de verkiezingen) de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten.

Het Gelders Energieakkoord is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland en netwerkbedrijf Alliander. Het Gelders Energieakkoord is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie. Thema’s als energiebesparing, decentrale duurzame energie en de financiering daarvan staan centraal in het akkoord. Jaarlijks wordt bekeken of ambities scherper kunnen worden gesteld en of nieuwe doelstellingen kunnen worden toegevoegd. Door aan te sluiten ondersteunt Regio FoodValley de doelstellingen en levert een actieve bijdrage aan de oplossingen die nodig zijn voor de energietransitie.

Utrechts accent

Door deelname van Regio FoodValley krijgt het Gelders Energie Akkoord een Utrechts accent. Alle partijen juichen dit van harte toe. Volgens Nermina Kundić, portefeuillehouder Duurzaamheid Regio FoodValley, is de energietransitie een lastige opgave: “Allerlei vormen van samenwerking en het delen van goede voorbeelden zorgen wel voor de versnelling die nodig is. We hebben tijdens het congres vier initiatieven gepresenteerd waar we als regio trots op zijn. We gaan voor de samenwerking op het gebied van het energieloket, de succesvolle aanpak van Bedrijvenkring Veenendaal met een energieconvenant en 60.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken, warmtebedrijf Ede wordt het duurzaamste warmtebedrijf van Nederland en het project circulaire economie dat in de startblokken staat.”

Lokale aanpak

De samenwerking in Regio Foodvalley moet leiden tot een actief regionaal netwerk dat zich wil inzetten voor de energietransitie. Waarbij er voldoende focus moet zitten bij de huidige activiteiten in de regio voor een goede bijdrage. Elke gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de lokale aanpak. Regio FoodValley gaat alleen doen wat regionaal moet of wat regionaal beter kan. Met de wensen en bedenkingen van de raden, wordt medio 2018 de energiesamenwerking geïntensiveerd.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden