Opnieuw raadsvragen van Alexander Vos de Wael over de Valleilijn

Foto: Ede.nieuws.nl

Alexander Vos de Wael van de fractie Alexander Vos de Wael wil weten hoe het kan dat bij de presentatie over de risico’s van de spoorwegovergangen van de Valleilijn geen melding is gemaakt over de noodzaak van het sluiten van nog meer spoorwegovergangen bij instelling van een kwartierdienst.

Bijna een jaar geleden deelden Prorail, Connexxion en de provincie Gelderland in een presentatie over de risico’s van de spoorwegovergangen de raad van Ede mede dat in het eerste kwartaal 2017 provinciale staten een besluit zouden gaan nemen over de kwartierdienst van de Valleilijn. De kwartierdienst was onontkoombaar gezien de toename van het aantal passagiers op deze lijn. Geen enkele onderbouwing lag aan deze mededeling ten grondslag. Tijdens het tienjarig bestaan van de Valleilijn herhaalde de gedeputeerde dat door de groei van het aantal passagiers de kwartierdienst er zou komen.

 

Beantwoording van de raadsvragen over dit onderwerp duurde eindeloos lang. Een onderbouwing van de noodzaak van de uitbreiding kwam er niet. Inwoners die meer wilde weten stuurde het college de onbewaakte spoorwegovergang over het grote donkere bos in. Het college nam geen standpunt in, kwam niet op voor haar eigen inwoners en liep keurig aan de leiband van de provincie. Geluidsoverlast langs het spoor en bij het station Ede-Centrum was voor het college niet relevant. Extra hinder voor voetgangers, fietsers en automobilisten als gevolg van het 8 maal per uur sluiten van de spoorwegovergangen deerde het college niet. Aan burgerparticipatie had het college geen behoefte.

Deze week stuurde het college de raad een afschrift van een schrijven aan de staten van Gelderland. Verhoging van de snelheid op de Valleilijn, noodzakelijk om op tijd te kunnen rijden, kan alleen door sluiting van een aantal spoorwegovergangen. Hiervoor is nadere studie noodzakelijk. De provincie gaat bij deze studie de gemeente Ede en de inwoners betrekken.

De geluidshinder zal exponentieel toenemen door de snelheidsverhoging. Dat vraagt mogelijk om aanvullende maatregelen zoals geluidsschermen en isolatie van woningen. Dat is een direct belang voor onze inwoners en zou een van de te onderzoeken onderwerp moeten zijn in deze studiefase.

Extra sluipverkeer over de Proosdijerveldweg / Molenstraat / Raadhuisstraat kan een gevolg zijn van het mijden door automobilisten van de files op de N224 als gevolg van het te lang dicht zijn van de spoorwegovergang.

Alles bij elkaar genomen is er nu een uitgelezen kans voor college om positie te kiezen op dit dossier. Het college kan nu laten zien dat het burgerparticipatie serieus neemt.

Vragen

  • Hoe kan het zijn dat bij de presentatie over de risico’s van de spoorwegovergangen van de Valleilijn geen melding is gemaakt over de noodzaak van het sluiten van nog meer spoorwegovergangen bij instelling van een kwartierdienst?
  • Gaat het college op korte termijn met de inwoners in gesprek om hun oprechte mening te horen over de verhoging van de snelheid en als gevolg daarvan het sluiten van een aantal spoorwegovergangen?
  • Zou bij de studie van het verhogen van de snelheid niet gelijktijdig de toename van de geluidshinder voor omwonenden berekend moeten worden?
  • In hoeverre neemt het sluipverkeer door Ede toe als gevolg van het willen vermijden van files bij de spoorwegovergang van de N224?
  • Ziet het college de nu ontstane situatie als een uitgelezen mogelijkheid om burgerparticipatie echt inhoud te geven?

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden