Oud-bewoners Cavaljé Flats wachten nog steeds op nieuwbouw Maanderzand en doen oproep aan College

Maanderzand Facebook
Foto: Ede.nieuws.nl

Ondergetekende als medevertegenwoordiger namens hen, en speciaal namens degenen die nog steeds in een wisselwoning wachten op terugkeer, wenden wij ons tot u met de vraag om de belangen van deze kwetsbare ouderen mee te laten wegen in uw besluiten en de afhandeling van de procedures.

Medio 2011, dus zes jaar geleden, werden de bewoners van de Cavaljéflats ervan op de hoogte gesteld dat hun appartementen, waar zij naar volle tevredenheid woonden, zouden worden afgebroken om te worden vervangen door nieuwbouw. In augustus 2012 hebben de bewoners een handtekeningenactie gehouden waarin zij aangaven in de bestaande flats te willen blijven.

De plannen gingen uiteraard door; mede door de veranderde wetgeving werden de flats als niet renoveerbaar bestempeld. Daarom is in januari 2013 een sociaal plan voor de bewoners ondertekend. In de daarop volgende maanden zijn diverse bewoners op eigen gelegenheid verhuisd. In september 2013 vertrokken degenen die wilden terugkeren naar de nieuwbouw naar hun wisselwoning in de Belvedère. De terugkeer zou plaatsvinden binnen drie jaar, dus in de zomer van 2016.

Door allerlei omstandigheden is deze termijn ruimschoots verstreken en nog is er geen zicht op een spoedige verhuizing.

U kunt zich voorstellen wat de impact van deze situatie en vooral van de onzekerheid en onrust van dit alles op de overgebleven oud-bewoners heeft. Zij zijn allen (hoog)bejaard; sommigen vragen zich af of ze niet alsnog een andere woning moeten zoeken, omdat in Belvedère blijven voor hen financieel niet haalbaar is. Zij hadden zich ingesteld en ingericht op een tijdelijk verblijf, dat inmiddels wel heel erg semipermanent is geworden. Psychisch is dit een zware wissel voor hen en de frustratie over het steeds maar uitstellen van de start van de bouwwerkzaamheden doet hen ook lichamelijk geen goed.

Wij erkennen het recht van omwonenden om bezwaren te maken tegen de bouwplannen. Maar wie komt erop voor het recht van de kwetsbare en niet-strijdvaardige bewoners van de wisselwoningen? Daarom vragen wij uw speciale aandacht voor deze mensen. Het zou Kafkiaans zijn wanneer geen van hen de nieuwbouw zou beleven, omdat de procedures voor de mensen zijn gegaan.

Schrijf je mee? Hans Kregting

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden