ChristenUnie wil publiekscampagne tegen schadelijke plant

Peter Jansen CU
Foto: Ede.nieuws.nl

De ChristenUnie luidt de noodklok voor de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop binnen de gemeentegrenzen van Ede. De Japanse Duizendknoop is een zich snel uitbreidende plant dat schade kan veroorzaken aan funderingen, muren en bestrating.

Raadslid Peter Jansen wil van het college van B&W weten of ze op de hoogte is van de aanwezigheid van deze schadelijke plant en wat zij doet om verspreiding van deze plant tegen te gaan.

De Japanse Duizendknoop is een diep wortelende plant die zich snel uitbreidt. De stengels groeien onder de grond horizontaal en kunnen overal naar boven komen in weer een nieuwe plant.

Deze plant overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan funderingen, muren, bestrating, etc. Bij de fractie van de ChristenUnie zijn vragen binnen gekomen over de aanwezigheid van Japanse Duizendkoop in Ede, o.a. langs de Kierkamperweg, Edeseweg en bij de Bovenbuurtweg.

Peter Jansen, raadslid namens de ChristenUnie, heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld.  Hij wil weten of het college van B&W op de hoogte is van de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop en wat het college tot op heden gedaan heeft om de Japanse Duizendknoop te bestrijden, maar ook wat zij van plan is te doen om verdere verspreiding tegen te gaan. Ook andere gemeenten worstelen met dit probleem, weet Jansen. Te denken valt aan Amersfoort, Utrecht, Eindhoven en Den Haag.

Laatstgenoemde gemeente experimenteert momenteel met duurzame alternatieven voor bestrijding. In Amersfoort en Eindhoven heeft men bijvoorbeeld in kaart gebracht waar deze plant groeit, ten einde deze plant gericht te kunnen bestrijden. Tevens heeft men in Amersfoort net als in Utrecht een publiekscampagne opgezet om samen met burgers deze plant te bestrijden. Jansen wil weten of het college contact met andere gemeenten heeft over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en wat zij van de publiekscampagnes vindt, zoals die momenteel in Utrecht en Amersfoort plaats vinden.  “Ik zou graag vernemen of het college bereid is te onderzoeken of een dergelijke publiekscampagne ook voor Ede zinvol, dat wil zeggen betaalbaar en effectief, is.” Want volgens Jansen is de bestrijding van deze plant een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en burgers.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden