Record aantal plannen in herziening plan buitengebied

De gemeente gaat voor 53 plekken in het agrarisch buitengebied een bestemmingsplanwijziging doorvoeren. Daardoor krijgen veel inwoners en eigenaren in het buitengebied de kans een gewenste ontwikkeling te realiseren.

Toen de gemeenteraad het Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied in 2011 vaststelde is afgesproken dit plan elk half jaar geactualiseerd zou worden. Doel daarvan is het plan actueel te houden en ondernemers en inwoners van het buitengebied de mogelijkheid te bieden via een zo eenvoudig en goedkoop mogelijke procedure de door hen gewenste ontwikkelingen te realiseren.

Record

De eerste wijzigingsronde van 2017 omvat een recordaantal van 53 locaties waar het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vormveranderingen van bouwvlakken, uitbreidingen van agrarische bedrijven en functieveranderingen van voormalige agrarische percelen.

Plattelandswoning

Aan de Meikade in Ede wordt één van de twee bestaande bedrijfswoningen aangemerkt als ‘plattelandswoning’. Dat betekent dat ook personen die geen binding hebben met het agrarische bedrijf ter plaatse in de woning mogen wonen. Het is de eerste keer dat er in de gemeente Ede een plattelandswoning wordt bestemd.

Meergeneratiewoning

Bij een agrarisch bedrijf aan de Postweg in Lunteren wordt een extra bedrijfswoning toegestaan in de vorm van een meergeneratiewoning. Dit is de eerste meergeneratiewoning die na de vaststelling van het Programma Buitengebied (december 2016) wordt toegestaan.
Bij het bedrijf werken een vader en zijn twee zoons die in de toekomst het bedrijf overnemen. Het gaat om een omvangrijk bedrijf met toekomstperspectief. Hiermee voldoet het bedrijf aan de voorwaarden van het recent vastgestelde Programma Buitengebied voor het bestemmen van een meergeneratiewoning. Door het bestemmen van een dergelijke woning kunnen beide generaties op de locatie blijven wonen.

Projectafwijkingsbesluit

De gemeenteraad heeft het college gemachtigd sommige kleinere plannen via een “projectafwijkingsbesluit” te realiseren. Deze wijzigingen worden achteraf in het bestemmingsplan verwerkt om het plan actueel te houden. Dit heeft mede geleid tot het aantal van 53 wijzigingen in dit plan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden