Geen Skaeve Huse in Ede

De afgelopen periode is gezocht naar een locatie in Ede voor de bouw van circa zeven Skaeve Huse. Uit deze zoektocht zijn twee locaties naar voren gekomen, de Lunterseweg en de Kievitsmeent, die beide geschikt zijn voor de bouw van Skaeve Huse.

Op donderdag 1 juni zijn beide locaties in de gemeenteraad besproken en was er te weinig draagvlak om met één van beide locaties door te gaan. Met de kaders die de gemeenteraad aan het college heeft meegegeven, blijkt de opdracht om te komen tot Skaeve Huse niet uitvoerbaar. Het college heeft om die reden besloten om te stoppen met het project Skaeve Huse.

Wat zijn Skaeve Huse

Skaeve Huse zijn bedoeld voor inwoners van Ede die niet goed kunnen functioneren in de maatschappij. Zij reageren slecht op prikkels en drukte om zich heen en zitten vaak al jaren in verschillende begeleidingstrajecten. Bij de doelgroep valt te denken aan;

  • Buitenslapers, zorgwekkende zorgmijders
  • Gevallen van huisuitzetting
  • Chronische zorgcliënten die niet in een groep passen

Deze mensen, waarvan er in Ede op dit moment circa 7 bekend zijn, kunnen het beste leven in een omgeving met zo min mogelijk prikkels en zo min mogelijk mensen om hen heen. Het concept Skaeve Huse sluit daar goed op aan.

Hoe nu verder?

Het project Skaeve Huse en daarmee de zoektocht naar een geschikte locaties is stopgezet. Uiteraard wordt de huidige zorgverlening aan de doelgroep, onder meer vanuit het Leger des Heils en het RIBW, doorgezet.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden