Zonnepark op geluidswal A12

Foto: Ede.nieuws.nl

Het college van B&W van de gemeente Ede heeft op 12 juni 2017 besloten om medewerking te verlenen aan het initiatief van ValleiEnergie op zo’n 4000 zonnepanelen op de geluidswal langs de A12 te plaatsen.

De gemeente zal samen met ValleiEnergie vervolgstappen zetten voor het plan. De panelen krijgen een plaats op de geluidswal aan de A12, aan de westkant van Cinemec. Wethouder duurzaamheid Leon Meijer: ‘Het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal gaat helpen om Ede nog duurzamer te maken. Daar ben ik heel blij mee. Geweldig ook dat de Coöperatie ValleiEnergie met dit initiatief komt. Als gemeente omarmen we dit plan graag!”.

Postcode
Nagenoeg alle inwoners van Ede komen straks in aanmerking om één of meerdere panelen te kopen. Dit is afhankelijk van hun postcode. Een inwoner die een paneel koopt krijgt korting op de Energiebelasting. Daardoor is de 300 euro per paneel na 10 jaar al terugverdiend. Dit project is vooral interessant voor huurders en eigenaren van woningen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Zij kunnen hiermee toch profiteren van zonne-energie.

Groene energie
Coöperatie ValleiEnergie is vijf jaar geleden opgericht. Deze groep betrokken burgers wekt lokaal groene energie op om het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool terug te dringen. Er zijn al eerder acties georganiseerd waarbij inwoners zonnepanelen op daken konden kopen. De gemeente Ede stelt daarbij daken beschikbaar en de coöperatie regelt de plaatsing en de verkoop. Voorbeelden hiervan zijn het dak van de brandweerkazerne en sporthal ’t Riet in Ede. Binnenkort opent de coöperatie er nog twee: op het dak van sporthal de Wulplaan in Ede en het dak van gebouw Collage in Bennekom.

Duurzaam Ede
Het gebruik van zonne-energie past bij het beleid van de gemeente Ede om meer duurzame energie op te wekken. In 2020 moet 20% van alle lokaal gebruikte energie uit zon, wind en biomassa komen. Op dit moment is dit al 11%, meer dan het landelijke gemiddelde van 6%. Naar verwachting kan dit najaar het definitieve besluit genomen worden om het zonnepark te bouwen. Halverwege 2018 kunnen dan de eerste panelen worden verkocht en gebruikt. Bij het plan voor het zonnepark is gebruik gemaakt van een haalbaarheidsstudie. Deze werd door QING  uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ede.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden