Ede dit jaar gaststad Wereldvoedseldag

Foto: Ede.nieuws.nl

Zaterdag 14 oktober 2017 is de gemeente Ede gaststad van de Wereldvoedseldag. Het landelijke festival is op de plek waar over een paar jaar het World Food Centre komt te staan.

Tijdens deze dag worden op het Kazerneterrein tot 10.000 bezoekers in Ede verwacht. Er vinden die dag lezingen, films, debatten, workshops en excursies plaats. Bezoekers nemen dan een kijkje in de keuken van het voedsel van vandaag en van de toekomst. Want dat eten in de komende decennia zal veranderen is één ding dat zeker is.

Ede is verheugd om gaststad te zijn. Wethouder Leon Meijer: “Ede werkt al jaren aan een actief beleid voor voedsel én voor het buitengebied. Dat past binnen een gezonde en duurzame leefstijl voor onze inwoners. Bijvoorbeeld door de bestrijding van overgewicht bij kinderen en volwassenen. ” Wethouder Willemien Vreugdenhil: “In Ede ontmoeten agro en food elkaar. Stad en buitengebied liggen dicht bij elkaar en daar ligt ook onze kracht. Want dat gezonde en duurzame voedsel moet wel geproduceerd worden, en dat gebeurt in ons buitengebied. Zo pakken we ook de voedselvraagstukken en vraagstukken in het buitengebied samen op met agrariërs, bedrijven en kennisinstellingen. Juist die samenwerking maakt ons uniek.”

Voedsel en buitengebied

Ede zet in op gezond en duurzaam voedsel voor iedereen, zodat voedselverspilling en overgewicht wordt tegengaan. Voedselonderwijs in de Edese klassen is steeds meer gebruikelijk. Ook stimuleert  de gemeente  “korte ketens”, dat wil zeggen: lokaal geproduceerd voedsel met zo min mogelijk tussenstappen bij de consument brengen. Door de band tussen de agrarisch producent en de consument te versterken wordt de consument bewuster van wat hij of zij eet en de agrariërs profiteren van meer directe afzetlijnen.

AgroFood Monitor

Economisch leidt dit beleid tot resultaat: uit de onlangs verschenen AgroFood Monitor blijkt dat regio FoodValley, waar Ede onderdeel van uitmaakt, meer dan andere regio’s in Nederland alle ingrediënten binnen handbereik heeft om Food verder te ontwikkelen. Zo is er meer werkgelegenheid dan landelijk (slechts 6,1% werkeloosheid) onder andere omdat de afgelopen jaren het aantal banen groeide tot bijna 57.000. In FoodValley wordt voor ruim 4,4 miljard geëxporteerd, voor een belangrijk deel food-gerelateerd. Het aantal snelgroeiende bedrijven in Ede is sinds 2009 verdubbeld, waar de landelijke trend is dat dit afneemt.

Organisatie

Wereldvoedseldag is een initiatief van  het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Ede, in samenwerking met de WUR, de Provincie Gelderland, de Rabobank en heel veel bedrijven en instellingen uit de regio FoodValley die Food als belangrijk thema zien. De dag is uitgeroepen door de VN, als dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor voedselzekerheid in de wereld: hoe zorgen we ervoor dat alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd krijgen? Vorig jaar werd dit festival gehouden in Rotterdam. Meer informatie over het programma is vanaf augustus bekend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden