Perspectiefnota Ede 2018-2021 – Samenwerken aan een nog mooier Ede

De gemeente Ede zet haar geld de komende jaren in om de ingezette koers te versterken. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in Ede als Foodstad, met een Levendig Centrum en een sterk buitengebied. Een stad waar inwoners prettig wonen en leven en waar bewonersinitiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Een stad waar we naar elkaar omkijken en waar de gemeente, als dat nodig is, kan ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn. Daar zet de gemeente de komende jaren nog meer op in. In de perspectiefnota, die op 22 juni en 6 juli in de gemeenteraad wordt besproken, staat waar de gemeente Ede de komen jaren haar geld aan uitgeeft.

Harry van Huijstee, wethouder financiën: ”De gemeente heeft hoge ambities voor de stad Ede. Ik ben er trots op dat al deze ambities samen zijn gekomen tot een integraal voorstel waarmee we werken aan een nog mooier Ede. Dit voorstel past binnen de financiële kaders, waardoor we financieel gezond blijven.”

We liggen op koers

Bij het maken van de perspectiefnota is het convenant van het college als basis genomen. Een jaar voor de verkiezingen zien we dat veel van de doelen en ambities uit dit convenant al zijn opgestart of afgerond:

  • Het centrum is een stuk levendiger; er zijn steeds meer (kleine) evenementen en ondernemers werken meer en meer samen om het centrum aantrekkelijk te maken voor bezoekers.
  • Inwoners weten de weg naar de gemeente steeds beter te vinden. Dit zien we terug in het aantal initiatieven waar inwoners mee komen. De gemeente stimuleert en faciliteert deze initiatieven. Het project Ede Doet (www.ededoet.nl) is hier een mooi voorbeeld van.
  • In 2016 is het programma Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels zijn er al veel projecten gestart, waaronder het actualiseren van gegevens van agrarisch en niet-agrarische bedrijven. Dit doen we allemaal samen met bewoners.
  • De gemeente Ede doet het goed als het gaat om duurzaamheid. 11% van onze energie wordt duurzaam opgewekt, het landelijk gemiddelde is 5%.
  • Ede werkt aan laagdrempelige ontmoetingsplekken, met als doel in elke wijk van Ede een plek waar inwoners, jong en oud, terecht kunnen om elkaar te ontmoeten.

Er gebeurt veel in Ede, maar we zijn er nog niet. Ook komend jaar moet er nog veel gebeuren. De gemeente werkt komend jaar onder meer aan de opbouw van een nieuw participatiebedrijf, het toevoegen van goedkope huurwoningen, het aanpakken van knelpunten in de verkeersveiligheid en jeugdhulp. Al deze ontwikkelingen vragen iets van de gemeente als organisatie, om die reden wordt er komend jaar ook extra ingezet op personeel, ICT en dienstverlening.

Ede doet het Samen

Zoals gezegd werkt de gemeente hard aan haar doelen en ambities. Samenwerken staat bij al deze ontwikkelingen centraal. De gemeente kan en wil het niet alleen doen. De rol van de overheid verandert en dat geldt ook voor de gemeente. Waar de gemeente bij de start van projecten en ontwikkelingen een grotere rol speelt zal zij nu proberen meer los te laten. Het meer over te laten aan de maatschappij, aan inwoners en organisaties. Het investeringsfonds Impuls Ede is hier een mooi voorbeeld van. Het geld in dit fonds is bedoeld om een tijdelijke impuls aan een project te geven en ervoor te zorgen dat de samenleving het uiteindelijk oppakt. Dit zien we, onder meer op het gebied van Food en Duurzaamheid, steeds vaker gebeuren.
Deze veranderende rol vergt een andere houding, zowel van ambtenaren als van inwoners. De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met deze veranderende rol. Dit is niet altijd eenvoudig en we leren nog elke dag. Het komende jaar zetten we, meer dan voorheen,  in op het verder professionaliseren hiervan.

Toekomst

Zoals gezegd blijven we samen met alle partners uit Ede werken aan een economisch sterk en sociaal Ede. De keuzes in deze perspectiefnota dragen daaraan bij. Zo werken we met z’n allen aan een nog mooier Ede.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden