Raadsleden CDA Arie Vink en CU Daan Weststrate vragen informatie over Groot Batelaar

Foto: Chris

De raadsleden vragen om informatie over de knelpunten die er zijn rondom Groot Batelaar in Lunteren.

De raadsleden willen via schriftelijk vragen wat het college van burgemeester en wethouders doet om de onrust tussen enerzijds de buurtbewoners van Groot Batelaar en anderzijds de bewoners en de directie van Groot Batelaar weg te nemen.

Arie Vink                        Daan Weststrate

Vorige week zijn de buurtbewoners ze in actie gekomen tegen het Leger des Heils, de exploitant van Groot Batelaar. Voor de buurt is de maat nu vol. Zij willen met de directie van het Leger de Heils in overleg treden. “De overlast moet stoppen, er moeten maatregelen genomen worden. Deze mensen, de bewoners, passen niet in deze omgeving. We hebben nu twee jaar geëxperimenteerd, maar er zijn allerlei incidenten geweest,” vinden de buurtbewoners.

Buurtbewoners klagen over overlastproblemen, veroorzaakt door een groep mensen die gehuisvest zijn in Groot Batelaar, stellen Vink en Westrate. De twee raadsleden willen informatie hebben van het college over de grootte van de groep cliënten en de vorm van begeleiding en/of behandeling die deze cliënten krijgen. “Weet het college wat concreet de knelpunten zijn van buurtbewoners rondom Groot Batelaar. En is bij het college bekend dat buurtbewoners eerder voor hun problemen aandacht hebben gevraagd.”

Ook willen Vink en Westrate inzage krijgen van het college in het aantal meldingen van overlast gevend gedrag of over het aantal strafbare feiten waarvan aangifte werd gedaan. “Is het college ervan op de hoogte welke concrete maatregelen er zijn genomen tussen de betrokken partners om te komen tot een passende oplossing. En weet het college welke actie of acties de directie van Groot Batelaar denkt te gaan nemen die kunnen leiden tot herstel van rust,” vragen de raadsleden verder.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden