Leonardo onderwijs heet nu Eureka onderwijs

Foto: Ede.nieuws.nl

Door de grote behoefte aan fulltime basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen, is zeven jaar geleden gestart met het Leonardo onderwijs op basisschool De Lettertuin in Ede en basisschool De Prinsenakker in Bennekom.

Na de opheffing van de landelijke Leonardostichting, is besloten een andere naam voor deze speciale vorm van onderwijs te kiezen. Afgelopen week is op De Prinsenakker en De Lettertuin de nieuwe naam, ‘Eureka onderwijs’, feestelijk in gebruik genomen.

Dit schooljaar werd er in de (toen nog) Leonardoklassen op beide locaties een wedstrijd uitgeschreven: “Wie bedenkt de nieuwe naam?” En vervolgens: “Wie ontwerpt het nieuwe logo dat past bij de naam?” Thomas Dekker, leerling van de middenbouwgroep op De Prinsenakker, bedacht de winnende naam, Eureka. Het ontwerp van Renee Ganzevles, leerling van de bovenbouwgroep op De Lettertuin, werd gekozen als het nieuwe logo. Deze twee kinderen mochten, onder het toeziend oog van de meesters, juffen en alle leerlingen, op hun eigen locatie het bord met het nieuwe logo onthullen. Na afloop werd iedereen getrakteerd op een lekkere verrassing.

Wat houdt het Eureka onderwijs in?

Het Eureka onderwijs biedt passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Jarenlange ervaring heeft uitgewezen dat deze kinderen ‘Perse’ en continu meer uitdaging nodig hebben om optimaal tot ontwikkeling te komen en te leren.

In een groep met andere hoogbegaafde kinderen die op eenzelfde manier denken en schakelen, vindt het kind weerklank en kan het zichzelf zijn. Hierdoor kan er sneller een ‘klik’ en ontstaan voor vriendschappen en speelafspraken. Vanuit die basis, waarin het kind zichzelf mag zijn, kan het zich ontwikkelen tot een volwassene die vanuit zelfvertrouwen en zonder faalangst de maatschappij tegemoet treedt en zijn hoogbegaafdheid verder in zijn leven als talent kan inzetten.

Het Eureka onderwijs sluit aan bij de denkwereld en specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafden. De kleine klassen van maximaal 20 kinderen bieden de kinderen rust en de ervaren en speciaal opgeleide leerkrachten ruimte voor voldoende begeleiding.

De Eurekagroepen zijn onderdeel van een reguliere basisschool. Naast het eigen lesprogramma worden veel activiteiten gezamenlijk met de andere (reguliere) groepen ondernomen. Zo blijft er samenhang in de school en blijft het contact met leeftijdgenoten breed.

Piet Willemsen

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden