Raad Ede in gesprek over aankoop natuurgebied rondom Otterlo

Na lang beraad bereikte de Edese gemeenteraad donderdagavond naar aanleiding van een motie van de VVD, BurgerBelangen, SGP en fractie Alexander Vos de Wael uiteindelijk een compromis over het openbaar houden van een deel van het Otterlose bos. Iedereen was het erover eens dat het gebied tot in de lengte van jaren openbaar toegankelijk en als natuurgebied blijft behouden.

Er was haast geboden. Zeker toen uit een vraag van Hester Veltman (VVD) bleek dat Het Nationale Park Hoge Veluwe de gronden buiten de hekken van het park, grenzend aan Otterlo heel binnenkort wilde verkopen. Veltman wilde toch nog de mogelijkheid openhouden dat de gemeente Ede eventueel nog de koper zou worden van de grond. En dat deze gronden tot het gebied behoren dat Otterlo zo’n unieke plek maakt is van groot belang voor de inwoners en toeristen die Otterlo bezoeken.”

De vier partijen vonden het niet genoeg dat Droompark De Zanding te kennen had gegeven de gemeente Ede nimmer voor de voeten te willen lopen voor het deel dat grenst aan De Zanding.

Droompark is ook gebaat te zijn bij openbare toegankelijkheid en voor Droompark De Zanding is alles bespreekbaar. Als Ede of een daarvoor speciaal op te richten stichting de grond in eigendom zou hebben, zijn de indieners tevreden.

Het plan is nu dat Ede zo spoedig mogelijk in gesprek gaat met Droompark De Zanding en Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Zo hoopt de gemeenteraad te voorkomen dat er onomkeerbare verkeerde besluiten worden genomen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden