Skaeve Huse project een groot probleem voor Ede

Skaeve Huse vormen een permanente behoefte ook in Ede en daarom moeten er dus ook permanente locaties voor worden aangewezen. Tijdelijke locaties in Ede geven om de paar jaar onrust: voor zowel de Skaeve Huse-bewoners als voor de omwonenden.

Burgemeester en wethouders stellen voor om de locatie naast het bedrijventerrein de Kievitsmeent te gebruiken om woningen te realiseren voor mensen die nu nergens in Ede een plek kunnen krijgen omdat ze andere mensen overlast bezorgen en alleen in afzondering kunnen leven.

Er is een grote verdeeldheid binnen de Edese gemeenteraad of er zeven tot tien Skaeve Huse moeten komen op de locatie aan de Kievitsmeent. Vooral het maximale te dekken te kort voor de ontwikkeling van het project van 1.6 miljoen euro vindt de meerderheid van de politieke partijen onbespreekbaar. De kosten zijn inmiddels verdubbelt. Er zijn grote twijfels of het project het in Ede gaat halen.

Het vinden van een geschikte locatie voor Skaeve Huse is cruciaal. In Nederland maar zeker ook dus in Ede blijkt de locatiekeuze in de praktijk echter lastig. Het punt is nu juist dat Skaeve Huse in niemands achtertuin moet worden gebouwd. De afstand tot woonbebouwing is bewust zodanig dat er geen werkelijk uitzicht, geluid of stankhinder kan bestaan. Braakliggende locaties die net buiten woonwijken liggen en ruimte bieden aan vijf tot tien Skaeve Huse zijn uitermate geschikt, maar tegelijk ook dun gezaaid. Maar het terrein bij de Kievitsmeent voldoet hieraan wel, volgens Burgemeester en Wethouders.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden