Re-integratietraject FOCUS stopt in Ede

Foto: Ede.nieuws.nl

Het college van B&W heeft besloten om het re-integratietraject FOCUS per 1 juli te beëindigen. Het project was bedoeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief te begeleiden en klaar te maken voor een duurzame dagbesteding. Voor een aantal werkzoekenden is een succesvol traject verlopen. Dit aantal blijft echter (ver) achter bij de doelstellingen van het project en de resultaatafspraken die zijn gemaakt.

Resultaatafspraken

Contractueel is vastgelegd dat van de 60 tot 80 deelnemers die per jaar begeleid worden, er ongeveer 36 moeten uitstromen naar werk. Uitstroom betekent dat deelnemers door werkaanvaarding gedurende tenminste 6 maanden geen aanspraak meer maken op een uitkering’. Sinds de start van het project, eind 2015, zijn er 31 mensen daadwerkelijk in het traject opgenomen, waarvan 9 zijn uitgestroomd. Eind 2016 kwamen de eerste signalen binnen van tegenvallende uitstroomresultaten. Een periode van intensieve sturing op het project heeft niet tot gewenste verbetering geleid.

Deelnemers de nu een begeleidingstraject doorlopen, kunnen dit naar verwachting rond 1 juli op een goede wijze afronden. Later dit jaar komt het college met een voorstel op welke wijze in de toekomst mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer actief op de arbeidsmarkt geholpen kunnen worden.

Achtergrond

FOCUS kwam landelijk in het nieuws door de resultaten die ze voor de gemeente Oss behaalden. Om te weten of deze aanpak ook voor Ede toepasbaar zou zijn, is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten waren goed en op basis daarvan hebben Ede en FOCUS resultaatafspraken gemaakt. De gemeenteraad heeft in juli 2015 besloten om gedurende de contractperiode extra geld vanuit de algemene middelen beschikbaar te stellen voor dit project.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden