Ede beter op de kaart door citymarketingorganisatie

Ede nog aantrekkelijker maken voor toeristen, bedrijven, studenten en inwoners. Dat is het doel van een zelfstandige city-marketingorganisatie voor de gemeente. Evenementen en promotionele activiteiten geven kleur aan de gemeente. Door dit structureel en samen met partners te organiseren, profiteert iedereen. Het college van burgemeester en wethouders is de voorbereidingen gestart en vraagt binnenkort aan de gemeenteraad financiële steun voor de plannen. Bij de behandeling van de Perspectiefnota neemt de gemeenteraad een besluit.

 

De gemeente beoogt met een zelfstandige city-marketingorganisatie een verbetering van het economisch klimaat, de leefkwaliteit en het imago. Door verbindingen met en tussen verschillende partners, wil de gemeente krachten bundelen. De nieuwe stichting maakt prestatieafspraken met de gemeente en kan op basis daarvan de eigen marketingstrategie bepalen. Een bestuur staat straks aan het hoofd van die nieuwe organisatie. In hoofdlijn is de gezamenlijke aanpak bedoeld om een fijne en aantrekkelijke stad te blijven voor huidige en toekomstige generaties die hier wonen, werken en verblijven.

 

Slagkracht

Andere gemeenten als Apeldoorn en Amersfoort gingen Ede voor. Het blijkt dat een citymarketingorganisatie die op afstand van het gemeentelijk apparaat staat, meer slagkracht heeft en op meer draagvlak kan rekenen van commerciële partijen. Uit overleg met ruim dertig vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van (kennis)instellingen blijkt dat de tijd nu rijp is om marketing structureel en gezamenlijk op te pakken. Food en Veluwe zijn de centrale thema’s voor dit gebied. Daarover zijn alle partners het eens. Zij willen investeren in citymarketing, omdat zij de potentie zien. Samenwerkende partners bereiken een groter effect.

 

Resultaat

Sinds 2010 heeft de gemeente een beleid voor Citymarketing. In de afgelopen zeven jaar is veel bereikt. Er is een aantrekkelijker aanbod van festivals en zakelijke ontmoetingen. Food Unplugged en Smaak van Van Gogh zijn inmiddels bekend bij een groot publiek. Met veel enthousiasme en inzet willen partners nu samen doorpakken.

 

In de Perspectiefnota 2017 – 2020 neemt het college van burgemeester en wethouders de financiering op voor de start van de zelfstandige citymarketingorganisatie en voor activiteiten in de eerste jaren. De gemeenteraad beslist uiteindelijk bij de Perspectiefnota of zij deze ontwikkeling financieel ondersteunt. Alle voorbereidingen zijn erop gericht om op 1 januari 2018 van start te gaan.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden