Gemeente Ede presenteert haar programmarekening

Foto: Ede

Het jaar 2017 is inmiddels een paar maanden oud. Een mooi moment om terug te kijken naar 2016: wat is er allemaal gebeurd en hoeveel geld hebben we uitgegeven? Financieel ziet het er goed uit. De gemeente Ede sluit 2016 af met een positief bedrag van 6,7 miljoen euro. De gemeente stopt dit geld in de algemene reserve. Om een beeld te hebben bij dit bedrag, de totale begroting van Ede is 360 miljoen euro. Met deze ‘spaarpot’ heeft de gemeente ook de komende jaren voldoende reserves om eventuele tegenvallers op te vangen, haar taken uit te voeren en te investeren in een sociaal en economisch sterk Ede.

Wethouder financiën Harry van Huijstee; “We hebben onze taken uitgevoerd en gewerkt aan de ambities van Ede. Financieel eindigen we onder aan de streep met een positief saldo. Daarmee kunnen we ook de komende jaren samen met inwoners blijven werken aan een Ede waar je prettig kunt wonen en verblijven. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

 

Ontwikkelingen in de Zorg

Sinds 2015 heeft de gemeente de taken rondom de zorg overgenomen van het Rijk. Het geld dat de gemeente krijgt voor de uitvoering van deze taken daalt de komende jaren. Ede heeft vanaf het begin ingezet op een stabiel beleid. Hierdoor hielden we in 2015 en 2016 wat geld over, maar zien we dat we vanaf 2017 precies goed uitkomen. Daarmee kunnen de we taken blijven uitvoeren zoals u van ons gewend bent. In 2016 is vooral ingezet op de doorontwikkeling van de zorgtaken. Enkele concrete stappen; er is gestart met het opzetten van een participatiebedrijf voor de mensen van Permar, samen met de regio en partners is  gewerkt aan de arbeidsmarktregio en de regelingen voor minimabeleid zijn in 2016 ruimer geworden.

 

Waar ging het geld in 2016 nog meer naar toe?

Naast de zorgtaken waar een groot deel van ons geld naar toe gaat, heeft de gemeente nog meer taken. Zo gaat er geld naar het onderhoud in de openbare ruimte, maar ook naar veiligheid, sport en educatie. Ook werkt de gemeente aan haar ambitie om van Ede een nog mooier Ede te maken. Hiervoor is in 2015 het zogeheten Fonds Impuls Ede geïntroduceerd. Een fonds met als doel om op een verantwoorde, flexibele en snelle manier te investeren in Ede. En dat hebben we gedaan in 2016. Enkele voorbeelden;

Food – er wordt flink ingezet op ‘Ede Kiest voor Food’, onder meer met een FloodFloor waarbij kennis over Food wordt gedeeld, maar ook door de stadsvarkens en het project schooltuinen.

Levendig Centrum – met mooie evenementen zoals de ijsbaan, Statues by Night en Festival Zomerbries komen er meer mensen naar het centrum. Samen met de herinrichting van het Doelenplein en straks ook de markt bloeit het centrum op.

 

Wonen en leven

Verder werkte we aan het toevoegen van betaalbare huurwoningen om de wachttijd op een woning te verkorten, zijn de eerste kavels op de kazerneterreinen verkocht en bebouwd, is het bewonersbedrijf de Valk van start om de openbare ruimte in de Valk zelf te onderhouden en draagt mijnbuurtje.nl bij aan meer contact tussen buurtbewoners onderling. Met het programma Buitengebied, vastgesteld in december, werken we aan een vitaal en aantrekkelijk buitengebied. De gemeente participeert in het project Vitale Vakantieparken op de Veluwe.

 

We zien dat de markt voor de woningbouw en bedrijventerrein aantrekt. Ondanks dat is het resultaat van het grondbedrijf door onder andere verandering in regelgeving achtergebleven bij de verwachting. Dit is verwerkt in de programmarekening.

 

Financiële meevaller

Eind 2016 bleek de gemeente Ede een financiële meevaller van 3 miljoen euro te hebben. Dit bedrag zetten we graag in bij projecten die direct invloed hebben op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het veiliger maken van de Eikenlaan en het verhogen van het budget voor initiatieven van bewoners. Allemaal onderwerpen die inwoners van Ede direct aangaan. Dit geld wordt in de loop van 2017 uitgegeven.

 

Bron: Gemeente Ede.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden