Zeldzame natuur krijgt nieuwe kans in Binnenveld

Foto: Ede.nieuws.nl

Inwoners, natuurliefhebbers en recreanten kunnen vanaf 2021 tussen Veenendaal en Wageningen genieten van nieuwe natuur. Agrariërs en vrijwilligers in het Binnenveld gaan een belangrijke rol spelen in het beheer

Zij stelden ook samen het plan op om deze natuur aan te leggen. Voor deze ontwikkeling maken zeven partijen zich sterk. Maandag 27 maart plaatsten zij in Bennekom hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst Binnenveldse Hooilanden.

 

De provincie Gelderland riep als verantwoordelijke overheid voor natuur in 2013 groepen op samen nieuwe natuur te ontwikkelen. Stichting Mooi Wageningen en de Agrarische Natuurvereniging (ANV) meldden zich met elk een eigen voorstel voor het Binnenveld.  “Dat lokale inwoners zich melden met plannen voor het inrichten van nieuwe natuur was nieuw in Nederland. We hebben hen gevraagd om samen met de agrariërs één plan te maken en we hebben ze daarbij ondersteund. Dat was ook nieuw,” zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. “Zij hebben uiteindelijk samen met Staatsbosbeheer een plan gemaakt voor de inrichting in het Binnenveld. Een plan dat past binnen de provinciale doelen in het Binnenveld. En vandaag maken we afspraken over het realiseren van die plannen! Daar ben ik erg trots op.”

Grote kansen

De partijen die die natuur realiseren zijn de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting Mooi Binnenveld (ontstaan uit Mooi Wageningen), Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Ede en de gemeente Wageningen. Het 286 hectare grote gebied is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. De kansen voor nieuwe natuur zijn groot vanwege de ligging in het laagste deel van de Gelderse Vallei en de vele kwel die het gebied rijk is.

Waterafvoer verandert niet

Lokale agrariërs verenigden zich in de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en beheren straks een deel van de nieuwe natuur. “Op die manier verbreden we onze bedrijfsvoering en passen we die zo goed mogelijk in de nieuwe situatie,” zegt voorzitter van de coöperatie, Reijer Jochemsen. Er gaat ingericht en beheerd worden om blauwgraslanden, trilveen en dotterbloem hooilanden terug te laten keren. De nieuwe natuur heeft op de omliggende agrarische percelen nauwelijks effect. De afvoer van water uit het achterland van agrariërs verslechtert niet. Ook de waterbergingsfunctie van het gebied blijft zoals die is. Door een deel van de historische loop van de Kromme Eem, de Eemwal en veenstroompjes te herstellen, wint het gebied cultuurhistorisch aan waarde. De plus voor recreanten zit in nieuwe wandel- en fietspaden, een vlonder, trekpont, vogelkijkscherm en parkeer- en picknickplekken.

Planning

De eerste schop gaat in september 2018 in de grond. Daaraan vooraf gaat het ontwerp van de inrichting, aanvraag en behandeling van vergunningen en de aanbestedingsprocedure.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden