Aanbieders voor langdurige ouderenzorg stellen toekomstvisie op

Foto: Gemeente Ede

De gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en vijf aanbieders voor langdurige ouderenzorg (Opella, Vilente, Icare, Bethanië en Het Maanderzand) hebben een gemeenschappelijke visie op de langdurige ouderenzorg opgesteld. De visie en koersbepaling voor de toekomst zijn tot stand gekomen op basis van gedeelde waarden die recht doen aan ieders eigenheid. De visie is verwoord in een statement dat op maandag 13 maart door de deelnemers is ondertekend.

 

Samen een visie

De ontwikkeling van een gezamenlijke visie komt voort uit een vraag van zorgkantoor Menzis aan de gemeente Ede om samen met Menzis en de zorgaanbieders een visie op te stellen gericht op de intramurale capaciteit voor wonen en zorg. Een gezamenlijke visie kan ondersteunend werken in de samenwerking tussen betrokken organisaties. Met het statement onderschrijven de partners dat zij het belangrijk vinden dat ouderen in een omgeving wonen waar aandacht is voor hun mogelijkheden en beperkingen. Wethouder Ligtelijn-Bruins stelt dat “er voor ons geen onderscheid mag zijn tussen intramuraal (zorginstelling) of thuis wonen. In beide situaties gaat het om het thuis van de oudere. We zetten in op het versterken van het welbevinden van de ouderen.”

 

Statement

De ondertekenaars willen met het statement duidelijk maken dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn en zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de dienstverlening de ouderen zoveel mogelijk in positie brengt, stimuleert en faciliteert zodat zij zo lang mogelijk hun eigen weg kunnen kiezen. Het bieden van maatwerk staat daarbij voorop. Ouderen moeten een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning of zorg door hulpverleners naar eigen keuze. Wethouder Ligtelijn-Bruins voert daarbij aan dat “ouderen daarbij zo veel mogelijk de regie over het eigen leven moet kunnen voeren, zolang dat tot hun mogelijkheden behoort”.

 

Commitment

Alle partijen hebben aangeven zich te verbinden aan de inhoud van het statement. In de toekomst worden nieuwe aanbieders gevraagd hetzelfde te doen. De ondertekenaars blijven de ontwikkeling in de vraag naar verpleeghuiszorg volgen omdat ze verwachten dat de behoefte aan extramurale woonvormen toeneemt. Dit kan leiden tot nieuwe varianten van beschut en zelfstandig wonen. Tegelijkertijd gaan zij ervan uit dat er ook behoefte blijft bestaan aan intramurale woonvoorzieningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden