Tijdelijke noodopvang buitenslapers in PMT-gebouw Kazerneterreinen

Opvang daklozen wat onlangs gesloten is. Naast Leger Des Heils
Foto: Ede.nieuws.nl

Vanaf 1 december 2020 tot uiterlijk 15 april 2021 kunnen zogenoemde buitenslapers overnachten in het PMT-gebouw aan de Kazerneterreinen.

Tijdelijke noodopvang

De gemeenteraad heeft op 8 oktober 2020 een motie aangenomen die van het college vraagt om zo spoedig mogelijk een noodopvang te realiseren voor deze ‘buitenslapers’. Daarnaast is er door corona (COVID-19) crisis en de richtlijnen hiervoor van de rijksoverheid onvoldoende capaciteit binnen het Sociaal pension voor de winterregeling (het opvangen van buitenslapers zodra de de temperatuur onder 0 graden Celsius komt). Buitenslapers zijn mensen die geen opvangplek hebben in de reguliere opvang (zoals het Sociaal Pension).

PMT-gebouw op het kazerneterrein

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft meer dan 20 locaties verkend die in aanmerking konden komen voor een tijdelijke noodopvang. Het PMT-gebouw op het kazerneterrein (het pand waar Pizza & Pizza heeft gezeten) is het enige gebouw dat voldoet aan onze criteria. Daarom heeft het College besloten dat het PMT-gebouw voor de winter wordt ingericht om daklozen op te vangen. Naar verwachting kunnen de buitenslapers hier zodra het gaat vriezen en in ieder geval rond 1 december worden opgevangen. We gebruiken het pand voor de noodopvang tot uiterlijk 15 april 2021.

Deze winter

Het pand wordt voor de winter ingericht om daklozen op te vangen. Naar verwachting kunnen de buitenslapers hier zodra het gaat vriezen en in ieder geval rond 1 december worden opgevangen. Om overlast in de wijk zoveel mogelijk te voorkomen worden maatregelen genomen zoals begeleiding voor de tijdelijke bewoners, extra toezicht en de inzet van beveiliging. Wijkbewoners zijn vandaag via een brief geïnformeerd en door de gemeente uitgenodigd mee te denken over de maatregelen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden