Ede moet beleid Participatiewet concreter maken

De gemeente Ede stelt zichzelf te algemene doelen bij de uitvoering van de Participatiewet, waardoor niet kan worden vastgesteld of die doelen wel worden behaald. Dat concludeert de onafhankelijke Rekenkamercommissie Ede (RKC) naar aanleiding van haar onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet in Ede. Op donderdag 19 november 2020 presenteert zij haar rapport Doelgericht Participeren aan de gemeenteraad van Ede.

De gemeente Ede wil met de uitvoering van de Participatiewet zorgen dat iedereen die kan werken een (aangepaste) werkplek heeft waar hij of zij dat naar vermogen kan doen. De plannen om dit te bereiken staan in de nota ‘Het is Mensenwerk’ en het beleidsplan Participatiewet.

De Participatiewet in Ede

Het beleid van de gemeente komt nog uit 2013, toen Permar WS het beleid moest uitvoeren. Dit is toe aan vernieuwing. Veel doelen zijn zo algemeen geformuleerd dat niet te meten is of ze gehaald worden. Ook met Werkkracht B.V., de opvolger van Permar, zijn onvoldoende concrete afspraken gemaakt. Hierdoor mist er relevante informatie over hoe de Participatiewet wordt uitgevoerd. Dit maakt het lastig voor de gemeenteraad om (bij) te sturen. De afgelopen jaren waren er tekorten bij de uitvoering van de Participatiewet. Ook bij het nieuw opgerichte Werkkracht dreigen nu tekorten te ontstaan. Concrete afspraken zijn noodzakelijk. Wel zijn veel inwoners tevreden over de hulp die zij krijgen. Veel mensen hebben nieuw werk gevonden. Het huidige klantenbestand van de gemeente is vooral gevuld met mensen die in complexere situaties verkeren. De Rekenkamercommissie heeft de gevolgen van de coronacrisis voor de uitvoering van het gemeentelijk arbeidsmarktparticipatiebeleid niet in haar onderzoek betrokken.

Aanbevelingen

Bij het onderzoek horen ook aanbevelingen voor verbetering. De Rekenkamercommissie vindt dat de gemeente haar arbeidsmarktparticipatiebeleid moet actualiseren en de doelen van dit beleid duidelijk en meetbaar moet formuleren. Dit moet leiden tot duidelijker informatie voor de gemeenteraad, zodat de raad beter kan controleren en bijsturen. De begroting van Werkkracht moet passend zijn voor de toekomst. En ook kan de samenwerking beter tussen Werkkracht, het Werkgevers Service Punt (WSP) en de verschillende afdelingen van de gemeente.

Vervolg

De RKC presenteert het rapport in een informatieve bijeenkomst tijdens de Politieke Dag Ede op 19 november 2020. Het college van B en W heeft in zijn reactie op het rapport aangegeven dat het alle aanbevelingen van de commissie ondersteunt. Het woord is nu aan de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden