Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 Veldhuizen A

Foto: Chris Ouboter

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden in een klein deel van Veldhuizen A de hulpdiensten en bewoners ernstig belaagd met zwaar vuurwerk. Direct na de jaarwisseling heeft de gemeente hiervan al een eerste analyse gemaakt. Hierop volgend is in een evaluatie met de partners op deze analyse verder ingegaan. Uit de evaluatie blijkt dat, mede door het onverwachte karakter van de overlast, de ingezette maatregelen onvoldoende resultaat hadden. De onvoorspelbaarheid, de grote van de groep, alsook het georganiseerde karakter maakte dat er een zeer onveilige situatie ontstond voor zowel hulpverleners als buurtbewoners.

Burgemeester René Verhulst: “deze conclusies trokken we natuurlijk direct na de jaarwisseling ook. Wat we die nacht zagen had niets met oud en nieuw vieren te maken. Niet dat het enig verschil zou maken in mijn afkeuring hierover. Er zijn nu een tiental namen bekend waarbij politionele opvolging zal plaatsvinden. En het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. Ik hoop dat er meer namen volgen.”

Evaluatie

De evaluatie geeft in het kort het de aanloop tot de jaarwisseling en het verloop van de jaarwisseling zelf weer. Vanaf middernacht verzamelde een groep van ongeveer 80 jongeren zich in een klein gebied van Veldhuizen A. Zij veroorzaakten buitensporig veel overlast en vernielingen met zeer zwaar vuurwerk, waardoor zowel buurtbewoners als hulpverleners zich in een zeer onveilige situatie bevonden. Opvallend is dat rond 3.00 uur de groep net zo plotseling verdween als dat zij gekomen was.

Korte termijn acties

De gebeurtenissen hebben geleid tot een aantal korte termijn acties; waaronder gesprekken met de buurtbewoners, de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap en een aantal jongeren uit de wijk. Burgemeester Verhulst: “met name de gesprekken met de gedupeerde omwonenden en aanwezige hulpverleners maakte indruk. Het is belangrijk dat zij hun verhaal delen, maar het is lastig dat je op dat moment niets voor hen hebt kunnen doen.” Ook is de zogenaamde groepsaanpak opgestart, zodat er een completer beeld ontstaat van de groepen jongeren in de wijk en de informatiepositie verbetert.

Aanbevelingen

Naast de acties die op korte termijn zijn gedaan, worden in de evaluatie een dertiental aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Deze aanbevelingen hebben vooral te maken met een betere samenwerking tussen de professionele partners in de wijk, waardoor er een betere informatiepositie ontstaat over de ontwikkelingen in de wijk en jongeren gerichter kunnen worden aanpakt op hun gedrag. Daarnaast wordt er gekeken naar het vergroten van de fysieke veiligheid door het plaatsen van meer verlichting en eventuele camera’s in de wijk en hoe het vertrouwen van inwoners in de handhaving op de openbare orde weer kan worden hersteld.

Donderdag 12 maart zal het college van burgemeester en wethouders met de gemeenteraad in gesprek gaan over de evaluatie.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden