Ede stelt begroting 2020 – 2023 vast

Wethouder Meijer
Foto: Ede.nieuws.nl

Een creatief proces van lastige keuzes en daadkracht tonen

“Het proces om te komen tot een begroting met een financieel duurzaam perspectief was niet eenvoudig, aldus wethouder financiën Leon Meijer. We hebben als college keuzes gemaakt, wat betekent dat we sommige ambities bijstellen om de financiën op orde te houden. Nu en in de toekomst. Samen met partners uit de samenleving is afgelopen jaar al veel bereikt, maar we staan nog steeds voor grote opgaven in Ede. Er zijn flinke tekorten op de zorg waarvoor we vanuit het Rijk onvoldoende gecompenseerd worden. Daarnaast werken we natuurlijk hard aan onze duurzaamheidsambitie, aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen, aan de ontwikkeling van het landelijk gebied en nog veel meer. Allemaal belangrijke thema’s die geld kosten. Door de keuzes binnen deze begroting kunnen we blijven werken aan de toekomst van Ede en de juiste zorg bieden aan de inwoners die dat nodig hebben.”

Waar gaat het geld naar toe?

In de begroting 2020 – 2023 geeft de gemeente aan waar zij de komende jaren haar geld aan uitgeeft. Om een beeld te geven over hoeveel geld dit gaat; de begroting van de gemeente gaat over een kleine 410 miljoen euro. Bijna de helft hiervan gaat om in zorg thema’s, denk aan maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg.

Naast geld voor de zorg en overige wettelijke taken investeert de gemeente ook in andere thema’s voor de toekomst van Ede, enkele voorbeelden;

  • We werken aan de leefbaarheid in Ede door het toevoegen van meer groen.
  • Samen met partners uit de samenleving wordt een lokaal sportakkoord opgesteld.
  • In 2020 wordt het fietsplan verder uitgevoerd.
  • We blijven inzetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking.
  • Op het gebied van veiligheid investeren we met name in veilige wijken en een veilig uitgaansgebied.

Keuzes

Gezien de opgave binnen de zorg en de ambities die de gemeente heeft moeten er in deze begroting soms moeilijke keuzes gemaakt worden. Door deze keuzes blijft Ede financieel gezond en voorkomen we maatregelen zoals het sluiten van bibliotheken of het verhogen van de OZB. Ook is de afgelopen periode de huidige begroting kritisch onder de loep genomen. Doel hiervan is structureel geld bezuinigen door zaken anders in te richten of op een andere manier uit te voeren. Daarnaast is gewerkt aan een pakket van maatregelen binnen de zorg om de transformatie te realiseren en de begroting van de zorg duurzaam en gezond te maken.

Ondanks alle maatregelen en keuzes blijft het tekort op de zorg een aandachtspunt. De Vereniging van Nederlandse Gemeente voert hierover gesprekken met het Rijk. We zijn positief gestemd dat we hier uit gaan komen.

Het vervolg

De begroting is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In oktober en november gaat de gemeenteraad de begroting bespreken om hier vervolgens een besluit over te nemen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden