Ede wil natuurinclusieve landbouw stimuleren

Wethouder Willemien Vreugdenhil en gemeente ecoloog Carlo van Rijswijk
Foto: Ede.nieuws.nl
De gemeente Ede ziet natuurinclusieve en circulaire landbouw als het toekomstbeeld voor de landbouwsector in de gemeente. Dat staat in de landbouwvisie die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld en binnenkort aan de gemeenteraad voorlegt.

Sterke landbouwsector

In de visie staan twee belangrijke uitgangspunten verwoord. Enerzijds wil Ede graag dat er een sterke landbouwsector aanwezig blijft in de gemeente. Anderzijds wil Ede stimuleren dat de landbouw een verandering inzet in de richting van natuurinclusieve en circulaire landbouw. Dat betekent dat het de ambitie is om op zo’n manier landbouw te bedrijven dat kringlopen gesloten worden en de natuur wordt versterkt. Hierbij vormen de kleine, gemengde bedrijven van vroeger opnieuw een inspiratiebron. Niet om naar terug te gaan, maar wel om van te leren.

Beïnvloeden en stimuleren

,,Deze visie bevat geen set regels’’, legt wethouder Willemien Vreugdenhil uit ,,Een visie is een toekomstbeeld, iets waar we aan willen werken. Wij kunnen als gemeente niet voorschrijven hoe boeren precies moeten boeren. Maar we kunnen wel beïnvloeden en stimuleren. Beïnvloeden doen we bijvoorbeeld met onze bodemcursus, waarin boeren meer kunnen leren over hoe ze verantwoord met de bodem omgaan. Stimuleren kunnen we bijvoorbeeld in het pachtbeleid voor eigen gemeentegronden. Daar kunnen we voorwaarden stellen aan het grondgebruik. Maar we kunnen het niet alleen. Ik weet dat veel boeren graag willen, maar zij hebben ook de landelijke overheid nodig en de consument voor onder andere een eerlijke prijs voor het voedsel. We willen alles doen wat in ons vermogen ligt om deze omslag te helpen realiseren.’’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden