Regio Foodvalley op weg naar duurzame horeca

Foto: FoodValley

Vandaag maken Natuur & Milieu en Greendish de eerste onderzoeksresultaten bekend uit het project Restaurants van Morgen. Dit onderzoek, uitgevoerd in Regio Foodvalley, wijst uit dat Nederlandse restaurants samen heel wat klimaat- en gezondheidswinst kunnen behalen.  Met de juiste aanpassingen kunnen restaurants maar liefst 51% C02-besparen.

23 Restaurants met een Frans-Nederlandse keuken in vijf regiogemeenten lieten voor dit onderzoek hun menukaart doorlichten. Daarbij kwamen aan bod: de klimaatimpact van gerechten, inkoop van producten en de mate van voedselverspilling.

Duurzame menukaart

Het onderzoek toont aan dat door aanpassingen in portiegrootte en samenstelling van de menukaart veel restaurants de CO2-uitstoot van hun menukaart met 51% kunnen verminderen. Dit bereiken zij door op de menukaart meer creatieve vegetarische gerechten en minder gerechten met rood vlees te plaatsen, en door op het bord meer groenten en kleinere porties vlees te serveren, Nederland heeft 5.150 restaurants met een Frans-Nederlandse keuken, gezamenlijk zouden zij met deze maatregelen zo’n 135 miljoen kg CO2 per jaar kunnen besparen. Dit is te vergelijken met de uitstoot van 42.200 dieselauto’s.

Voedselverspilling

Naar schatting vindt 12% van de totale voedselverspilling plaats in de horeca. Oorzaken hiervan zijn het bederven van producten, het voorbereiden van teveel maaltijden en eten dat terugkomt naar de keuken door te grote porties. In de praktijk blijkt een aantal simpele oplossingen goed te werken, zoals werken met dagmenu’s, kleinere porties serveren, en gebruik maken van doggybags.

Restaurants van Morgen

In 2018 is het project Restaurants van Morgen in vijf regiogemeenten gestart. Binnen het project worden restaurants begeleid in het nemen van concrete (vervolg)stappen op het gebied van een duurzame menukaart, waarbij de wensen en vragen van de eigenaar centraal staan.

Regio Foodvalley: proeftuin voor kennisontwikkeling en innovatie

Door Restaurants van Morgen wordt concreet uitvoering gegeven aan de het regionale programma Voedseltransitie. Regio Foodvalley is hiermee voorloper als het gaat om verduurzaming binnen de horeca in Nederland. De kennis en impact die binnen dit programma wordt ontwikkeld levert een belangrijke bijdrage aan vraagstukken op het snijvlak van klimaat en voedselvoorziening.

‘Restaurants van Morgen biedt horecaondernemers kennis en praktische handvatten om stap voor stap te verduurzamen. Deze lokale aanpak, waarbij gemeentes en restaurants gezamenlijk de schouders eronder zetten, blijkt een succesformule te zijn. Met elkaar brengen we in kaart waar de winst te behalen voor het milieu, de gast en de ondernemer’, aldus Joris Heijnen van Greendish.

Initiatiefnemers

Het programma Restaurants van Morgen is een initiatief van Greendish en Natuur & Milieu en wordt mogelijk gemaakt door Regio Foodvalley, gemeenten Ede, Wageningen, Rhenen, Nijkerk en Veenendaal, provincie Gelderland, Stichting Albron, Rabobank en Duurzaam Door. De impact berekeningen zijn uitgevoerd op basis van lifecycle analysis data van RIVM.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen