Subsidie voor groene schoolpleinen

Het Bosplein Tiny Food Forest Ede
Foto: Ede.nieuws.nl

Basisscholen in de gemeente Ede kunnen voor het ‘vergroenen’ van hun schoolplein subsidie aanvragen. Een groen schoolplein is leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen. Spelen in een natuurlijke, groene omgeving is ook gezond en rustgevend voor ze. Meer groen geeft verkoeling bij warm weer en bij hevige regen kan het water goed weglopen. Vlinders en bijen kunnen met meer groen ook meer voedsel vinden. Van deze soorten zijn er de laatste steeds minder; ook daarom heeft het college van burgemeester en wethouder ingestemd met de subsidieregeling.

In 2023 kan de helft van de basisscholen in Ede, dankzij de subsidie, een groen schoolplein hebben. In 2019 is voor de eerste 8 scholen een subsidiebedrag van €10.000 euro per school beschikbaar. Door dit de komende 4 jaar te herhalen is straks de helft van de 60 schoolpleinen vergroend.

Wethouder Willemien Vreugdenhil: “het streven naar meer groene schoolpleinen hoort bij ons beleid om de biodiversiteit in Ede te verbeteren. Sinds 1900 zijn er honderden diersoorten uit Nederland verdwenen. De belangrijkste oorzaak is het steeds grotere gebrek aan geschikte leefgebieden voor dieren en planten. Daar moeten we iets aan doen. Ede wil blijven horen bij de vijf gemeenten met de hoogste biodiversiteit. Groene schoolpleinen helpen hier zeker bij. Ik nodig scholen graag uit om mee te doen!”

Een basisschool komt in aanmerking voor de subsidie als het groene schoolplein minstens 5 jaar blijft bestaan. Verder wordt met een puntenstelsel gewerkt. Een insectenhotel scoort bijvoorbeeld 2 punten en een inheemse eetbare plant 1 punt. Een school moet minstens 60 punten scoren.

De begeleiding van de scholen gebeurt door het IVN het groene wiel. Aanvragen van de subsidie kan via www.ede.nl/subsidies

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden