‘Groene’ vrijwilligers welkom op netwerkbijeenkomst Levend Landschap Ede

Foto: Ede.nieuws.nl

Voor al deze vrijwilligers is er op 25 april 2019 van 13:30 tot 16:30 uur een bijeenkomst in huis Kernhem in Ede.

Ede is een gemeente met veel inwoners die als ‘groene’ vrijwilliger actief zijn in het buitengebied. Er zijn meer dan 50 grote en kleinere vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandel- en fietsroutes, etc. Waardevolle activiteiten die de kwaliteit van het buitengebied en het landschap rond Ede en de dorpskernen in standhoudt en versterkt. Voor al deze vrijwilligers is er op 25 april 2019 van 13:30 tot 16:30 uur een bijeenkomst in huis Kernhem in Ede. Bent u ook een groene vrijwilliger? Dan bent u van harte welkom. Inloop met koffie/thee is vanaf 13:15 uur.

Levend Landschap

Uit een peiling onder bestaande vrijwilligersgroepen die binnen het project Levend Landschap actief zijn, blijkt dat er behoefte is om elkaar nader te leren kennen. Uitwisseling van kennis en ervaring, samenwerkmogelijkheden onderzoeken, gewoonweg weten wat de ander doet, zo mogelijk krachten bundelen en meer samen optrekken. Om aan deze behoefte invulling te geven gaat de gemeente Ede in samenwerking met SLG de komende jaren het bestaande netwerk van bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen actief ondersteunen om hun werk succesvol te houden en nog succesvoller te maken. Dit programma wordt afgetrapt met een netwerkbijeenkomst op 25 april a.s. in huis Kernhem aan de Kernhemseweg 7 in Ede voor alle groene vrijwilligers binnen de gemeente Ede.

Versterking vrijwilligersnetwerk Ede

Om het netwerk van bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen succesvol te houden gaan de gemeente Ede en SLG jaarlijks een themabijeenkomst organiseren, waarbij inhoudelijke thema’s behandeld worden zoals werving en binding vrijwilligers, opstellen werkplan, pers en publiciteit. Ook organiseren zij een jaarlijkse gemeentelijke werkdag en trainingsprogramma gericht op vergroten van de inhoudelijke kennis van aanleg en beheer landschapselementen, het versterken van de biodiversiteit en gereedschapsonderhoud. Er komt een loket beschikbaar, waar vrijwilligers vragen kunnen stellen en het vrijwilligersnetwerk wordt via nieuwsmails geïnformeerd en geïnspireerd.

Aftrap meerjarig ondersteuningsprogramma

Tijdens de bijeenkomst wordt het netwerk van de aanwezigen in beeld gebracht. Welke groep is waar actief? En richten zij zich hierbij op een specifiek thema zoals ecologie, cultuurhistorie of recreatie? Ook wordt nagegaan waar vrijwilligers zo al tegenaan lopen, hoe de werkzaamheden nu georganiseerd zijn en welke behoeften er zijn voor versterking van hun inzet. De uitkomsten van deze bijeenkomst helpen bij de uitwerking van het meerjarig ondersteuningsprogramma.

Wilt u naar de netwerkbijeenkomst komen? meld u dan aan bij SLG via email [email protected].

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden