Ede reageert met twee zienswijzen op de plannen voor Lelystad Airport

Foto: Ede.nieuws.nl

Gemeente Ede heeft twee zienswijzen ingediend op de plannen van de minister voor Lelystad Airport. De eerste is een breed gedragen zienswijze vanuit alle Gelderse gemeenten, de provincie Gelderland, RECRON, GNMF en Nationaal Park Hoge Veluwe. De andere zienswijze betreft een verdieping en aanvulling op de eerste en is ingediend vanuit Regio Foodvalley. Deze zienswijze gaat onder meer in op een aantal regio-specifieke aandachtspunten.

De stem van Gelderland

De provincie Gelderland, enkele maatschappelijke partijen en de 51 Gelderse gemeenten, die samen ruim 2 miljoen inwoners vertegenwoordigen, zijn heel duidelijk; wij zijn tegen laagvliegen. Hierbij staat één onderwerp steeds centraal; de kwaliteit van de leefomgeving staat voorop. Door intensief overleg de afgelopen maanden is het gelukt om tot een gezamenlijke zienswijze te komen.

Wethouder Leon Meijer: “Al vanaf de start is Ede namens de regio Foodvalley intensief betrokken bij de discussie rondom Lelystad Airport. Ik vind het belangrijk om het standpunt van de gemeente Ede en de regio over te brengen, en mee te praten in een discussie die al onze inwoners aangaat. Het is mooi om te zien dat de afgelopen maanden de samenwerking, met de provincie en de overige Gelderse gemeenten, op dit dossier steeds intensiever is geworden. Ondanks dat de belangen soms net wat uit elkaar liggen zijn we tot een gezamenlijke zienswijze gekomen, die helder formuleert waar Gelderland voor staat. Hierbij staat de kwaliteit van de leefomgeving centraal.”

Regio Foodvalley

De tweede zienswijze gaat in op regio-specifieke factoren en is een verdieping op de Gelderse zienswijze. Regio Foodvalley vraagt aandacht voor de voorgenomen vliegroutes boven het grondgebied van de regio. In de zienswijze wordt de minister om duidelijkheid gevraagd rondom de vliegroutes na herziening van het luchtruim. Ook vragen we aandacht voor de luchtvaart in relatie tot de klimaatdoelen.

De plannen

De zienswijzen zijn een reactie op het aangepaste luchthavenbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit luchthavenbesluit staan de regels voor Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER). De deadline voor het aanleveren van zienswijzen is vandaag, donderdag 21 februari. De minister heeft toegezegd alle zienswijzen te beantwoorden.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden