Ede in actie voor behoud biodiversiteit

Foto: Ede.nieuws.nl

Gemeente Ede komt met een plan om de biodiversiteit te behouden en versterken. Het gaat om de bescherming van het aantal soorten dieren en planten in Ede. Met concrete acties vanuit de gemeente moet hun leefomgeving worden verbeterd. Liefst samen met initiatieven van inwoners en organisaties in Ede. In het plan wordt daarom een oproep gedaan om samen aan de slag te gaan met dit onderwerp.

Onder druk

De biodiversiteit staat onder druk, ook in Ede. Sinds 1900 zijn er honderden diersoorten uit Nederland verdwenen. De belangrijkste oorzaak is het steeds grotere gebrek aan geschikte leefgebieden voor dieren en planten. Het is daarom zaak om te werken aan betere en meer geschikte leefomstandigheden.

Verbeteren

Het college van burgemeester en wethouder heeft het plan vandaag vastgesteld. Wethouder Willemien Vreugdenhil: “Ede hoort tot de vijf gemeenten in Nederland met de hoogste biodiversiteit. Dit betekent dat we een groot aantal bijzondere landschappen hebben met even zoveel bijzondere planten en dieren. Waar mogelijk willen we de biodiversiteit behouden en verbeteren. Zo wordt in ieder bouwplan biodiversiteit vanaf nu standaard meegewogen. Ik ben ervan overtuigd dat de sleutel voor het oplossen van knelpunten ligt in een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.’’

Acties

Een voorbeeld van de voorgestelde acties is de vergroening van de schoolpleinen en het aanleggen van zogenaamde Tiny Forests. En werken aan het herstel van verzuurde bos- en heidegebieden. Binnen de gemeente gaat het vooral om het verbinden van biodiversiteit met ruimtelijke plannen en projecten.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden