Spelregels voor opwekken wind- en zonenergie

Foto: Ede.nieuws.nl

Er zijn meer windturbines en zonneparken nodig in Ede, omdat we in 2050 energieneutraal willen zijn. Daarom heeft het college van B&W spelregels opgesteld, waarmee helder wordt waar en hoe dat mogelijk is.

Deze wind- en zonnewijzer biedt houvast voor initiatiefnemers, inwoners en ondernemers in en buiten Ede. Zo weten zij waar zij zich aan moeten houden.

Belangrijk is ook dat inwoners zoveel mogelijk zelf met initiatieven kunnen komen, maar ook mee kunnen doen bij initiatieven van professionele partijen. Een deel van deze spelregels gaat daarom over het betrekken van de omwonenden, in een vroeg stadium. Ook moet een initiatief goed bij de buitenruimte passen.

Kansenkaarten

In de wind- en zonnewijzer staan twee kansenkaarten, waarop globaal is te zien waar de beste kansen liggen voor zonnevelden en windturbines. In de praktijk zal het altijd om maatwerk gaan. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote initiatieven. Deze indeling is ook bepalend voor de procedure die nodig is om een vergunning te krijgen.

Beoordelen

De wind- en zonnewijzer helpt de gemeente om een initiatief goed te kunnen beoordelen. Elk initiatief voor het opwekken van wind- en zonenergie begint met een intakegesprek tussen de initiatiefnemer(s) en de gemeente. De wijzer is geldig tot 2022.

Meedoen, ook financieel

Wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot: “We vinden het belangrijk dat inwoners en bedrijven zelf initiatieven kunnen ontwikkelen om duurzame energie op te wekken. En dat zij kunnen meepraten en -doen bij initiatieven van anderen, ook financieel. Hoe groter het initiatief, hoe groter de participatiemogelijkheden moeten zijn. Bij elk middelgroot of groot initiatief is de initiatiefnemer dan ook verplicht om een Participatieplan op te stellen en uit te voeren. Dat moet gericht zijn op draagvlak, maar ook op het delen in de opbrengst.”

Intakegesprek

Elk initiatief voor het opwekken van wind- en zonenergie begint met een intakegesprek tussen de initiatiefnemer(s) en de gemeente.

Raad

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de wind- en zonnewijzer op www.ede.nl geplaatst. Daar kan ook een intakegesprek worden aangevraagd. Meer informatie over duurzaamheid in Ede is ook te vinden op www.ede-natuurlijk.nl

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden