Continue inzet op preventie om schoolverzuim te voorkomen

Foto: Ede.nieuws.nl

Door het behalen van een startkwalificatie hebben jongeren een betere positie om in onze samenleving te participeren. De gemeente Ede voert een actief beleid in het voorkomen van en bestrijden van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het afgelopen schooljaar heeft de gemeente daar verder aan gewerkt. Dit blijkt uit het jaarverslag Leerplicht 2017 / 2018, dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

In 2017 woonden in Ede bijna 19.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. Zij zijn leerplichtig. De meeste van hen gaan gewoon naar school. Maar met een deel van deze jongeren, zo’n 2,5%, was er afgelopen schooljaar wat aan de hand.

Zij kwamen in beeld bij het team Leerlingzaken omdat ze school verzuimden. Bijvoorbeeld door tijdens schooltijd op vakantie te gaan, niet naar school te gaan of deze leerlingen dreigden uit te vallen. Leerplichtambtenaren kwamen in actie om ze op school te krijgen of te houden. Het percentage nieuwe voortijdige schoolverlaters is in Ede is erg laag (1,4%). Ede is daarmee voor het vierde jaar op rij de best presterende gemeente van de G40.

Preventie

De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren naar school gaan en hun school afmaken. Zo bereiden ze zich voor op een toekomst waarin zelfredzaamheid een belangrijke rol speelt. Toezicht houden op naleving van de Leerplichtwet is een wettelijke taak van de gemeente. Op deze manier levert de gemeente ook een bijdrage aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid onder de Edese jongeren. Door op tijd te signaleren en in te grijpen, wordt voorkomen dat het schoolverzuim grotere vormen gaat aannemen. Preventief te werk gaan heeft dus prioriteit.

“We werken vanuit het principe: ‘handhaven wanneer het moet en adviseren en verwijzen als het kan. Het afgelopen jaar hebben we hier extra op geïnvesteerd door de inzet van een extra leerplichtambtenaar. Deze leerplichtambtenaar hield zich specifiek bezig met verzuim in het primair onderwijs. Daarmee hopen we het verzuim in het voortgezet onderwijs op de langere termijn te voorkomen.”, aldus wethouder Leon Meijer.

De Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar bemiddelt ook regelmatig bij problematiek waarbij (nog) niet direct sprake is van schoolverzuim. Bijvoorbeeld als er een conflict is tussen school en leerling of ouders of wanneer er bijvoorbeeld hulp nodig is bij het vinden van een andere school of opleiding. De leerplichtambtenaar is daarmee meer adviseur en sparringpartner geworden voor het onderwijs en minder handhaver van de leerplichtwet.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden