Jongeren in Ede denken écht graag mee

Foto:

Evenals in sommige andere gemeenten kent de gemeente Ede een platform voor en door jongeren, de jongerenraad. Zij denken mee over het beleid en adviseren het college van B&W, gemeenteraad en ambtenaren.

Dat is natuurlijk belangrijk, want jonge Edenaren hebben ook een mening en velen willen die ook graag delen. Over bijvoorbeeld het wel of niet afschaffen van vuurwerk, het aanbod van stageplaatsen of ontwikkelingen ronden het centrum in Ede. Het is verstandig als een gemeente daarvoor openstaat.

Gelukkig is er voor hen dus een platform, een plek waar je de gemeente van binnen beter kunt leren kennen. Een plek waar je jouw ideeën kunt inbrengen en feedback kan geven op plannen van de gemeente. Zo dachten we als jongerenraad na over het openbaar vervoer en jeugdwerkloosheid. Ook hadden we samen met het Nationaal Jeugdwaterschap een bewustwordingscampagne rondom vet in het riool tijdens de jaarwisseling. Mooie zaken om mee bezig te zijn, zaken die je leefomgeving en leefgewoonte kunnen raken.

Toch zijn er nog wat verbeterpunten, lees: uitdagingen. De belangrijkste is wel dat zowel het college van B&W als de gemeenteraad écht advies mogen vragen aan de jongerenraad. De jongerenraad is vaak wel bij activiteiten aanwezig, meestal themabijeenkomsten om input te leveren, maar kunnen meer dan dat. Door mee te denken over, en te doen met, actuele en complexe vraagstukken kunnen ze ook echt hun stem laten horen en het verschil maken. Dus daag ze uit en geef ruimte voor verandering. Natuurlijk zijn ze wel eens kritisch, maar altijd met positieve uitgangspunten.

Het is bovendien ook tijd voor, denk ik, een andere invulling van de jongerenraad. Zelf vind ik het concept van de “Raad van Kinderen” best wel interessant. Het waterschap Vallei & Veluwe weet er inmiddels ook van te profiteren. Zo’n raad werkt een jaar lang aan strategische en maatschappelijke vraagstukken en formuleren ook concrete antwoorden. Misschien is het verstandig om daarmee te experimenteren, samen met kinderen en jongeren uit heel onze gemeente. Het is wellicht een sterke reactie op bovenstaande uitdaging.

Wat mij betreft ligt dan het eerste interessante vraagstuk al klaar. Dat er onlangs nog 83 lege stoelen (één stoel voor elk verkeersslachtoffer in Gelderland vorig jaar) op het Kerkplein in Ede stonden geeft nadrukkelijk aan dat verkeersveiligheid een enorme opgave is. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat fietsers en automobilisten hun telefoon niet gebruiken in het verkeer? Dit is iets wat de hele gemeente bezig houdt en waar kinderen en jongeren echt in mee moeten denken.

Inwoners, gemeenteraad, college van B&W en ambtenaren, daag dit platform uit met vraagstukken. Jongerenraad, kom met concrete oplossingen. En als het even kan ook vice versa.

Johannes van der Poel (18) nam maandagavond 15 oktober afscheid van Jongerenraad Ede. Eerder was hij bestuurslid van het Nationaal Jeugdwaterschap en momenteel onder meer van Jongerenraad Staatsbosbeheer en de Edese Pluimvee Vereniging.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden