Bouwplannen voormalige sportvelden Otterlo goedgekeurd door B&W

Foto: Ede.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders stemt vandaag in met de bouwplannen voor de voormalige sportvelden aan de oostzijde van Otterlo. De plannen maken de realisatie van een multifunctioneel dorpshuis en in totaal 65 woningen mogelijk aan de Weversteeg en Onderlangs.

Het plan bestaat uit 16 appartementen, 4 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-een-kappers en 31 rijwoningen in het Weversteeggebied. In het Onderlangsgebied wil de gemeente 10 vrije kavels uitgeven. Daarnaast komt in het Weversteeggebied een multifunctioneel Dorpshuis.

Behoefte

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Met dit plan voorzien we in de behoefte aan woningbouw die Otterlo heeft. Het is voor elk wat wils: sociale huurwoningen, woningen in het zogenaamde betaalbare segment en vrije kavels.’’

Sportvelden

Door de verplaatsing van de sportvelden van SV Otterlo naar de locatie Kastanjelaan kwamen de locaties Weversteeg en Onderlangs aan de oostzijde van Otterlo vrij. De locaties zijn in de structuurvisie voor Otterlo (2012) aangegeven als woningbouwlocaties voor de korte termijn. In 2016 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de ontwikkeling vast.

Afstemming met inwoners en andere betrokkenen

Tijdens het opstellen van het plan is meerdere malen gesproken met vertegenwoordigers van de inwoners van Otterlo en belangengroeperingen. Daarnaast is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de bouwplannen op de omliggende natuur. Er zijn – in afstemming met de provincie – een aantal maatregelen opgesteld, die de natuurwaarden in de omgeving borgen.

Procedure

Het plan komt nu officieel ter inzage te liggen. Dit betekent dat omwonenden hun zienswijze over het plan mogen geven. Daarna gaat het voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden