Raadsvragen van de raadslid Alexander Vos de Wael arbeidsomstandigheden en duurzaamheid Burgerzaken

Foto: Ede.nieuws.nl

Recent opende de burgemeester officieel het verbouwde kantoor van Burgerzaken. Van binnen ziet het er fris en groen uit. Ruim 100.000 mensen per jaar bezoeken Burgerzaken. De toegang tot Burgerzaken gaat via 2 schuifdeuren die middels een sluis op enige afstand van elkaar staan.

Wanneer er veel mensen in en uitlopen blijven beide deuren open. Gevolg in dit jaargetijde is dat in de werkruimte te temperatuur sterk daalt en de medewerkers op de tocht en in de kou zitten. Qua arbeidsomstandigheden niet echt prettig voor de medewerkers en verre van duurzaam. Navraag leert dat het college het te duur vond om een tochtvrije draaideur (tourniquetdeur) te plaatsen zoals bijvoorbeeld in de hoofdingang van het Raadhuis.

Absoluut onbegrijpelijk hoe de wethouder personeel akkoord is gegaan met deze arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Nog erger hoe de wethouder DUURZAAMHEID, die Ede in 2050 op papier energieneutraal wil hebben, zoveel aardgas verstookt om warmte te produceren en die vervolgens door de schuifdeuren naar buiten laat vliegen. Het lijkt te passen in het beeld dat het college op papier van alles vindt maar in de praktijk van alle dag er maling aan heeft[1].

Bij deze kostbare opfrisbeurt van Burgerzaken – van bruin naar groen – is duurzaamheid helemaal geen issue geweest. Het glas is niet vervangen door triple glas, de muren zijn niet extra geïsoleerd en vloerverwarming niet aangebracht. Goed voorbeeld doet goed volgen geldt voor dit project zeker niet.

Een tourniquetdeur verdient zichzelf – in vergelijking met twee schuifdeuren – terug.  Door betere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers neemt het ziekteverzuim af. Door verminderd energieverlies door ramen, deuren en muren verbetert het verblijfsklimaat en ook de werksfeer.

Vragen

  • Hecht het college aan goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers?
  • Vindt het college dat het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid / energiebesparing van groot belang?
  • Deelt het college de mening dat investeringen in energiebesparing extra euro’s kost maar deze op middellange termijn terug te verdienen is middels een lagere energierekening en minder ziekteverzuim?
  • Vindt het college het zuinig omspringen met aardgas echt belangrijk? En zo ja, waaruit blijkt dat dan in de praktijk van alle dag?
  • Deelt het college de mening dat op zeer korte termijn de ingang van Burgerzaken tochtvrij gemaakt dient te worden door middel van een tourniquetdeur gelijk aan die van de hoofdingang van het Raadhuis?
  • Wil het college toezeggen dat bij iedere volgende verbouwing of renovatie van gemeentelijke gebouwen duurzaamheid en arbeidsomstandigheden de hoogste prioriteit krijgen?

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden