Ontwikkeling WFC gebied Ede

Raadslid Alexander Vos de Wael van Democratische Kiezers Ede stelt vragen aan Burgemeester en wethouders om de visie van de gemeente Ede.

Democratische Kiezers Ede vindt dat het hele WFC gebied een experience moet worden en niet alleen het Experience Center zelf. Een food imago op wereldschaal is alleen haalbaar wanneer het hele gebied ontwikkeld wordt voor alles wat aan food is gerelateerd. Wonen past daar niet bij!

Bijna 30 hectare, direct grenzend aan het openbaar vervoersknooppunt Ede-Wageningen, wordt een nieuw levendig stadsdeel en het tweede brandpunt in de stad Ede. Het moet een complementair stedelijk milieu met internationale allure, interessant voor bezoekers, werknemers en werkgevers worden. Zich te vestigen kennisintensieve ondernemingen moeten kunnen groeien in een innovatief ecosysteem in nauwe samenwerking met en complementair aan de Wageningen Campus. Dit aldus het college.

Een hele mond vol waar de ene formulering nog mooier en ingewikkelder is dan de andere.  Dit alles neergeslagen in het ontwikkelingskader gebiedsontwikkeling World Food Center dat het college kort geleden aan de raad stuurde. Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen als doel een bijdrage te leveren aan de voedsel problematiek van 9 miljard mondiale bewoners.

De structuurvisie gaat ruimte geven om de 30 hectare flexibel te kunnen invullen. Lukt het niet om op korte termijn voldoende grond te verkopen aan (food) bedrijven, laboratoria en /of aan hotel & congres exploitant(en) dan komen er woningen. De visie van het college lijkt gedreven door het minimaal aantal te verkopen m2 grond per jaar.  Kennelijk heeft het college grote twijfels of een Food Center op wereldschaal wel haalbaar is.

Energieneutraal

In een zeer recent persbericht over energieneutraal is te lezen dat de gemeente voor een enorme opgave staat. Ede moet alles uit de kast halen omdat in 2050 voor elkaar te krijgen. Het college zet zwaar in op de productie van duurzame energie (windmolens en zonneparken) en niet op echt duurzaam stedenbouwkundig inrichten en bouwen. Ede heeft slecht één keer een kans om de 30 hectare WFC gebied volledig energieneutraal te ontwikkelen.

De combinatie van food en energieneutraal zou het WFC gebied op wereldschaal uniek maken. Wil Ede samen met Wageningen zich echt op de mondiale kaart zetten dan moet Ede het hele gebied stedenbouwkundig en architectonisch als duurzaam food icoon ontwikkelen. Voor duurzaamheid valt te denken aan overdekte straten met rollende trottoirs, overdekte fietspaden, in het gebied al het vervoer elektrisch, een apart systeem voor opvang, zuivering en distributie van regenwater, gescheiden inzameling van afvalwater in combinatie met anaerobe zuivering,  zonnepanelen integreren op alle daken en waar mogelijk muren, koude warmte opslag, bedrijven die moeten koelen combineren met bedrijven die moeten verwarmen, hele grote warmtebuffers en ruime mogelijkheden voor energie opslag. De opsomming is zeker niet volledig. Er zijn nog veel meer echte duurzame ontwikkelingen die goed zouden passen in dit concept.

Komst van bedrijven naar Ede

Food bedrijven komen eerder naar Ede wanneer er buiten hun corebusiness een andere waarde is die iets toevoegt. Wat is dan meer voor de hand liggend dan food en duurzaamheid. Indien het hele WFC gebied zelfvoorzienend kan zijn voor energie en water dan verkoopt het terrein bijna zichzelf. De technologie die daarvoor nodig is, laat zich goed vermarkten. Ondernemers, universiteiten en inwoners zullen graag input leveren om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Bovenstaande insteek vraagt om heldere kaders. Het heeft zeker gevolgen voor de ontwerpen die tot nu toe zijn gemaakt. Het is mogelijk niet wat de projectontwikkelaar wil omdat die vandaag geld wil verdienen terwijl het college over een hele lange periode zeker 350.000 bezoekers per jaar naar het WFC terrein wil lokken. Het kan zo maar zijn dat een korte winst voor het grondbedrijf een lange termijn verlies wordt voor Ede.

College en raad zouden niet moeten denken vanuit het grondbedrijf maar gedreven moeten zijn door een visie. Een visie dat food en duurzaamheid hand  in hand moeten gaan en het WFC gebied de agrifood showcase voor de mondiale consument moet worden. Dan zal de regio Food Valley er echt uitspringen in de wereld van duurzaamheid en food.

 

 

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden