Ede energieneutraal in 2050

Foto: Ede.nieuws.nl

Wat moet er gebeuren om in 2050 in Ede energieneutraal te zijn? Donderdag heeft het college van B&W aan de gemeenteraad concrete maatregelen voorgesteld die de komende vier jaar nodig zijn.

In die periode moet 4% energie bespaard worden (ondanks de groei van Ede) en moet 20% van alle energie duurzaam zijn. Wethouder Leon Meijer: “We staan voor een enorme opgave, waarbij we alles moeten inzetten om het voor elkaar te krijgen. Het is ook belangrijk om nu stappen te zetten. De gemeenteraad gaat daarom binnenkort een besluit nemen.”

De eerste stap op weg naar energieneutraal gaat over de periode 2018 – 2022. Het voorstel is om dit met de volgende zaken mogelijk te maken:

De gemeente bereidt de komst van vier windturbines voor, waarvan er in de periode tenminste twee worden gerealiseerd.

  • Het aantal zonnepanelen op daken neemt toe tot ruim 130.000 stuks. Ook wordt rekening gehouden met ongeveer 50 hectare zonnepanelen op de grond.
  • Het duurzame warmtenet breidt uit met een derde installatie en meer aansluitingen. Naast energie uit houtachtige biomassa kan deze ook uit andere vormen, zoals restwarmte uit bedrijven, mestvergisting en eventueel geothermie komen.
  • Nieuwe woningen worden niet meer aangesloten op het aardgasnet en er worden proefprojecten uitgevoerd met aardgasloos wonen.
  • Voortzetting en zo mogelijk intensivering van het bestaande gemeentelijke beleid op het gebied van energiebesparing voor de bestaande gebouwde omgeving.
  • Promotie van het gebruik van de fiets en elektrisch autorijden. Dit laatste door het plaatsen van meer laadpalen.

Onderzoek

In 2017 heeft HetEnergieBureau BV in opdracht van de gemeente onderzocht wat er voor nodig is om Ede in 2050 energieneutraal te maken. Hieruit blijkt dat alle mogelijkheden die Ede voorhanden heeft optimaal moeten worden benut. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de Routekaart Ede Energieneutraal. Deze is te vinden op Ede.nl/routekaart.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden