Verkiezingsprogramma 65 plus, “Zorg voor elkaar”

Onze samenleving verandert: zo is helpen op basis van solidariteit van  medebewoners niet alleen een verantwoording van de gewone medeburger, maar ook van gemeentelijke bestuurders en politici.

AOW-trekkers hebben hierbij (ten opzichte van jongere medeburgers) de financiële vastigheid van een royaal basisinkomen. Daarom mag van een ieder van vitale AOW’ers  verwachten dat juist zij bij hulpverlening op basis van ‘nabuurschap’ het voortouw nemen.

Belangrijk daarbij is dat dan de gemeente Ede daarvoor ook de ruimte biedt: zonder een moeras van verplichtingen, starre regeltjes, administratie en andere rompslomp. De zelfredzaamheid van de burger op basis van ‘eigen kracht’ is onrealistisch gebleken.

Zo ook de bestuurlijke aanname in Ede, dat ouderen zoveel mogelijk de regie over het eigen leven moeten voeren. Niet elke oudere kan dat. Zelfstandig wonende ouderen raken nu eenmaal in toenemende mate afhankelijk van externe hulp.

Nu de overdracht van medische zorgtaken (WMO en Jeugdzorg) van de Centrale (Haagse) overheid naar lokale overheden z’n beslag heeft gekregen zal het niet lang meer duren of deze vorm van decentralisatie zal ook gebeuren voor sociale zorg (in de meest brede betekenis) voor alle leeftijden. Flankerend lokaal overheidsbeleid hiervoor vereist nu al maatwerk voor ouderen op onderstaande terreinen.

Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden