Gemeenteraad Ede wil onderzoek naar alternatieve route vliegveld Lelystad

Er is een alternatief voor de laagvliegroutes over de Veluwe. Een route over het IJsselmeer en de Noordzee. De vliegtuigen stijgen dan sneller naar grotere hoogte en vliegen niet over de prachtige Veluwe en de woonkernen. Er is tot nu toe nooit echt inhoudelijk gereageerd op de (on)mogelijkheden om de vliegroute van en naar Lelystad over het IJsselmeer en Noordzee te leggen in plaats van over het ‘oude land’. Deze mogelijkheid dient nader onderzocht te worden zodat de Tweede Kamer deze route kan meenemen in haar overwegingen. Hiermee stemde een groot deel van de gemeenteraad van Ede in na een motie van de Fractie Alexander Vos de Wael.

Deze alternatieve route – ‘de Vliegroute IJsselmeer-Noordzee’ – heeft wel een aantal aandachtspunten: deze route vergroot de complexiteit voor de luchtverkeersleiders. Bovendien kan het meer brandstof kosten en de vliegtijd zou, afhankelijk van de omstandigheden, iets langer kunnen zijn. Maar zo zegt de indiener van de motie Alexander Vos de Wael: “het toenemen van de complexiteit voor de luchtverkeersleiders mag nooit de reden zijn om een voorkeur uit te spreken van een route over het ‘oude land’. Immers de complexiteit van de vliegroutes en het aantal vliegtuigbewegingen in de regio Schiphol/Lelystad is minder dan bij Heathrow Londen.”

Vos de Wael: “Vliegveld Heathrow beschikt over 2 banen terwijl Schiphol over 6 banen beschikt. De luchtverkeersleiders van de Londense vliegvelden zijn goed in staat om al het luchtverkeer van en naar de Londense vliegvelden veilig af te handelen. Regelmatig separeren deze luchtverkeersleiders vakbekwaam het vliegverkeer en dat levert nooit onveilige situaties op.”

De bijgevoegde motie, die mede ingediend werd door de fracties ChristenUnie, SGP, CDA, D66, verzoekt de minister om de voor- en nadelen van de voorgestelde route over het IJsselmeer en de Noordzee op een tij te zetten. Inzichtelijk te maken hoe deze voor- en nadelen zich verhouden tot de route over het ‘oude land’ waarbij helder wordt hoe de verschillende belangen, milieu, natuur en economie, gewogen worden.

Met deze informatie kunnen de leden van de Tweede Kamer met de minister echt een afweging maken over de te kiezen route zolang het luchtruim boven Nederland niet heringedeeld is.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden