Ede maakt keuzes in erfgoedbeleid

Foto: Ede.nieuws.nl

Voor het rijke historisch erfgoed van de gemeente Ede is er nu één programma. Vandaag heeft het college van B&W ingestemd met ‘Erfgoed maakt Ede!’ met daarin keuzes voor de komende vijf jaar. Het ambitieniveau wordt in februari vastgesteld door de gemeenteraad.

De gemeente vat erfgoed breed op: het beleid voor archeologie, archief, historische (steden)bouw en historisch landschap is samengebracht in dit nieuwe beleid. Ook wordt er rekening gehouden met de veranderingen in de maatschappij én in het erfgoedveld.

Versterken

Dorpen, stad en land zijn gevormd door de geschiedenis, zo stelt ‘Erfgoed maakt Ede!’. Al het erfgoed vertelt het verhaal van Ede, of het nu archiefdocumenten, historische gebouwen, archeologische vondsten, het historische landschap of de verhalen van mensen zijn. Die verschillende kanten van erfgoed kunnen elkaar juist heel goed versterken.

Geschiedenis en erfgoed kunnen ook inspireren. Zo kan het verhaal van een plek een nieuwe vorm krijgen. Daartoe wil de gemeente bijvoorbeeld ontwikkelaars van nieuwbouw inspireren en stimuleren. De gemeente geeft erfgoed met z’n grote meerwaarde een volwaardige plaats in het beleid. Dat is des te belangrijker omdat het rijk steeds meer erfgoedtaken afstoot naar de gemeente.

Genieten

De voorstellen in Erfgoed maakt Ede! richten zich ook op het brede publiek van inwoners en toeristen. De gemeente wil dat mensen op veel plaatsen van erfgoed kunnen genieten. In cultureel centrum Cultura gaat de gemeente onder de vlag van ‘Cultura Erfgoed’ tal van erfgoedactiviteiten samenbrengen.

Veel initiatieven in de nota zijn het resultaat van een interactief beleidsproces. Het afgelopen halfjaar is er uitgebreid van gedachten gewisseld met partijen in het erfgoedveld. Ook is het nieuwe beleid in oktober aan een breed publiek gepresenteerd tijdens het Historisch Café in Cultura. Velen hebben vervolgens op een conceptversie van de nota gereageerd.

Ambitie

De voornemens in het nieuwe beleid zijn zodoende vooral ook geformuleerd in samenspraak met vele betrokkenen in het veld. Het ambitieniveau dat de gemeenteraad voor ogen staat is uiteindelijk beslissend voor de keuze in het programma.

De nota wordt door de gemeenteraad behandeld tijdens de Politieke Dag Ede op 8 februari, de besluitvorming vindt twee weken later plaats. De nota is t.z.t. te vinden bij de vergaderstukken op de website van de gemeente www.ede.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden