Basisschoolleerlingen als burgemeester en wethouders

Foto: Ede.nieuws.nl

Op donderdag 7 december bespreekt de Edese gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de fracties ChristenUnie, D66, CDA, PvdA en GemeenteBelangen. Zij stellen voor jaarlijks een Kindercollege te installeren om, samen met een lesbrief, de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen te vergroten. Naar verwachting volgt op 14 december een besluit over het voorstel. De initiatiefnemers vertegenwoordigen 23 van de 39 raadszetels.

De partijen vinden het belangrijk dat kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs kennis maken met de staatsinrichting en de lokale politiek. Daarom stellen ze voor jaarlijks een Kindercollege te installeren in de gemeente Ede, en alle basisscholen in Ede een lesbrief aan te bieden voor hun lessen maatschappijleer. Scholen zijn uiteraard vrij om hier gebruik van te maken.

Kindercollege

In het Kindercollege krijgen drie basisschoolleerlingen een heel schooljaar de rol van burgemeester en twee wethouders. Zij vervullen tijdens dat schooljaar een ceremoniële en ambassadeursfunctie bij diverse evenementen in de gemeente. Het programma moet starten in het voorjaar van 2018. Geïnteresseerde kinderen kunnen zich dan via hun school of direct opgeven bij de gemeente voor een plaats in het Kindercollege. Een Kindercollegecommissie, bestaande uit de burgemeester, één wethouder (Jeugd en/of Onderwijs) en twee raadsleden, maakt vervolgens een selectie uit de aanmeldingen.

Samenwerking

“Het Kindercollege is een laagdrempelige manier om jonge kinderen kennis te laten maken met de lokale politiek”, stelt Charifa El Kaddouri van D66, een van de initiatiefnemers enthousiast. De ervaringen in andere gemeenten zijn veelbelovend. De initiatiefnemers verwachten veel van dit concept en vertrouwen op een mooie samenwerking. “De samenwerking met de basisscholen is daarbij belangrijk”, benadrukt haar collega Daan Weststrate van de ChristenUnie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden