Perscontainer ‘verslindt’ pmd-afval van bewoners Willem Maris- en Stroombergflat

Foto: Foto studio Albert

Bewoners van de Willem Maris- en Stroombergflat in Ede kunnen voortaan hun plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval) op elk gewenst moment kwijt in een perscontainer in de hal van hun flat. Doelstelling van de proef is om het flatbewoners zo makkelijk mogelijk te maken pmd-afval apart te houden, waardoor de hoeveelheid restafval vermindert. Op maandag 20 november 2017 vond de officiële ingebruikname van de containers plaats door wethouder Leon Meijer, Edo Dokter, manager Uitvoering bij ACV en bewoners van de flat.

 Het grootste deel van het huishoudelijk afval is geen restafval, maar bestaat uit waardevolle grondstoffen zoals plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. En juist het bewaren van dit afval is lastig voor flatbewoners.  Reden genoeg voor de gemeente en ACV om een proef te starten met twee perscontainers voor pmd-afval. De container perst na iedere inworp het ingezamelde afval klein en kan tienmaal zoveel pmd-afval aan als de gebruikelijke containers. De proef loopt tot de zomer volgend jaar.

Meer grondstoffen, meer gebruiksgemak

Wethouder Leon Meijer: “Samen met ACV willen wij het apart houden van pmd-afval stimuleren en tegelijkertijd het gebruikersgemak voor onze inwoners vergroten. Op deze manier kunnen hoogbouwhuishoudens op elk gewenst moment en zo dicht mogelijk bij huis hun pmd-afval kwijt. Ik ben benieuwd naar de resultaten.” ACV-manager Uitvoering Edo Dokter: “Ik ben enthousiast over deze proef, want een belangrijke voorwaarde om de landelijke afvaldoelstellingen te halen is dat inwoners, óók van hoogbouwlocaties, grondstoffen makkelijk apart kunnen houden.”

De gemeente Ede is de eerste in Nederland, en daarmee ook in het werkgebied van ACV, die experimenteert met de inzameling van pmd-afval bij hoogbouw via een perscontainer. In Kernhem loopt ook een proef met een perscontainer, deze container staat buiten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden