GroenLinks Ede is tegen laagvliegende vliegtuigen over de Veluwe en Ede!

Foto: Ede.nieuws.nl

GroenLinks Ede is pertinent tegen laagvliegende vliegtuigen over de Veluwe en Ede! Dit is bijzonder slecht voor gezondheid, leefbaarheid, natuur, milieu en, niet in de laatste plaats voor de veiligheid!

Met de meest recente plannen voor Lelystad Airport zal Ede zowel de aankomende als vertrekkende vliegtuigen laag over krijgen. In totaal 80.000 inwoners krijgen hier dan last van. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en luchtvervuiling door uitlaatgassen.

Samen met verontruste en actieve inwoners, waaronder initiatiefneemster van de petitie en actiegroep ‘NEE tegen laagvliegroute over Ede’ (https://petities.nl/petitions/nee-tegen-laagvliegende-vliegtuigen-over-de-gemeente-ede-en-de-hoge-veluwe?locale=nl) de gemeenteraad en niet te vergeten ons tweede kamerlid Suzanne Kröger zullen we er alles aan doen om dit onzalige plan af te wenden.

 Vlak voor de zomervakantie werden we opgeschrikt door de aankondiging dat met ingang van april 2019 dagelijks meerdere vliegtuigen vanuit vliegveld Lelystad laag over de Veluwe en Ede zouden komen vliegen.

Na de zomer zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) meerdere bijeenkomsten georganiseerd om inwoners en bestuurders in te lichten over de plannen. Bezoekers waren erg kwaad over de plannen zelf maar ook over de besluitvormingsprocedure en over het feit dat geen van de belanghebbenden is betrokken. Inmiddels groeit het verzet en de onrust bij de verschillende bewonersgroepen. Vanuit verschillende gemeenten zijn er brieven, moties en oproepen naar de verantwoordelijke staatssecretaris en minister gestuurd.
Niemand wil deze laagvliegende vliegtuigen. Maar veel politieke partijen geloven helaas in de noodzaak van vliegveld Lelystad of denken dat dit een onomkeerbaar proces is en willen dus opening in april 2019 niet in de weg staan. Ook in Ede stellen de meeste andere partijen zich op dit standpunt en concentreren zich op het zoveel mogelijk beperken van de schade voor Ede.

In de Tweede Kamer is tot nu toe GroenLinks vrijwel de enige partij (met SP en Partij voor de Dieren) die zich sterk maakt voor herbezinning. Herbezinning op deze specifieke plannen maar ook op de luchtvaart in het algemeen. Lelystad Airport zou nodig zijn als satelliet van Schiphol omdat dat bijna aan het maximum aantal vluchten per jaar zit (500.000). Vanaf Lelystad zullen vooral de goedkope vakantievluchten vertrekken, waarvan het merendeel naar het zuiden. Over langere afstanden laagvliegen is noodzakelijk omdat de hogere luchtlagen vol zitten met het verkeer dat op Schiphol vliegt.

Dat Schiphol de economische motor voor ons land is, wordt inmiddels door meerdere (economische) deskundigen ten zeerste betwijfeld. Zie hiervoor o.a. de Zembla uitzending van donderdag 28/9/17 https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/vliegveld-nederland. Hierin wordt ook een (tot voor kort geheim gehouden) rapport opgevoerd uit 2009 van de LuchtVerkeersleiding Nederland (LVNL), waarin negatief wordt geadviseerd over Lelystad Airport. De actiegroep HoogOverijssel (bestaande uit luchtvaartexperts) heeft daarnaast onlangs ontdekt dat de uitgangspunten voor de Milieu Effect Rapportage (MER) foutief waren. Deze MER is bovendien is slechts uitgevoerd voor het zeer beperkte gebied (30 km zone) rondom Lelystad Airport.

De gevolgen voor de veel grotere gebieden die met laag overkomend vliegverkeer te maken krijgen zijn niet onderzocht. Een MER brengt de gevolgen van grote (infrastructurele) projecten voor milieu en natuur in kaart.

In de Tweede kamer zal GroenLinks inzetten op éérst herindeling van het luchtruim alvorens er verdere besluiten worden genomen over Lelystad. Ook wil zij een nieuwe en meer uitgebreide MER en een onafhankelijke analyse daarvan.
Het kan zijn dat het Luchthavenbesluit uit 2015 (waarmee is besloten dat Lelystad Airport als uitbreiding van Schiphol open gaat) opnieuw en op basis van de juiste feiten moet worden genomen

GroenLinks is geen voorstander van nog meer vliegbewegingen in Nederland.

Vliegen is door de overheidssubsidie op kerosine veel te goedkoop. Als voor vliegtickets eerlijke prijzen zouden worden berekend, zouden minder mensen vliegen en eerder voor bijvoorbeeld de trein kiezen. Zeker voor bestemmingen binnen Europa waar de prijsvechters op vliegen is dit een schoon en goed alternatief. Verdere groei van Schiphol staat op zeer gespannen voet met de in Parijs afgesproken klimaatdoelen. De luchtkwaliteit in Nederland is al dramatisch slecht,

Het is onverantwoord om te investeren in een nieuw vliegveld, terwijl we alles op alles moeten zetten om de uitstoot terug te dringen.
GroenLinks wil hierover een brede maatschappelijk discussie op gang brengen.

 

Ellen Out.

 

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden