Startsein voor burgerinitiatief Ederveen

Foto: Ede.nieuws.nl

Het college van B&W heeft het startsein gegeven voor een burgerinitiatief in Ederveen. Het gaat om een particulier verzoek om in Ederveen woon-werkunits te realiseren voor plaatselijke ondernemers. De lokale initiatiefnemer heeft met meerdere ondernemers vanuit verschillende locaties in Ederveen een intentieovereenkomst gesloten om een kavel te kopen.

 Mooie ontwikkelingen voor Ederveen

De locatie ten noorden van het bestaande bedrijventerrein De Hooikamp, direct nabij de Ribesstraat in Ederveen biedt mogelijkheden voor dit initiatief.

Initiatiefnemer Henk-Jan van Ginkel: “Er is veel vraag naar woon-werklocaties onder de Ederveense ondernemers. Zij kunnen vanwege diverse redenen vaak niet verder ontwikkelen in hun huidige situatie. Daarom vind ik het als initiatiefnemer zo belangrijk dat dit plan wordt gerealiseerd. Want het dorp heeft deze ondernemers nodig en de ondernemers hebben het dorp nodig. Ederveen heeft de afgelopen jaren al veel mooie ontwikkelingen doorlopen, zoals de nieuwe tennisaccommodatie en Plan Beekweide. Ederveen wordt steeds mooier. Ik ben trots!”

Burgerparticipatie

Onderdeel van het project is dat de initiatiefnemer iets extra`s geeft aan het dorp. Eén van de voorstellen is het realiseren van een algemene ontmoetingslocatie met een muziekkoepel, waar verschillende festiviteiten vanuit het dorp kunnen worden georganiseerd. Een ander voorstel is het realiseren van aansluitvoorzieningen voor de Youth for Christ bus (en andere mobiele voorzieningen), zoals elektra- en waterpunten.

In het project krijgt burgerparticipatie een prominente plaats. Het streven is om eind dit jaar een eerste informatiebijeenkomst te organiseren waarbij belanghebbenden kunnen meedenken over de verschillende plannen.

Wethouder Willemien Vreugdenhil is blij met het initiatief. ”We slaan twee vliegen in één klap. Ederveense ondernemers krijgen meer ruimte om te ondernemen én het dorp krijgt er iets moois voor terug. Ik ben heel benieuwd welk idee de Ederveense gemeenschap omarmt.”

 

Wijziging bestemmingsplan

De gemeente Ede gaat op dit moment samen met de ontwikkelaar van start met het stedenbouwkundig plan. Dit plan wordt op een later moment besproken met de belanghebbenden. Daarnaast worden er onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de bestemmingsplanwijziging.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden