Viaduct voor voetgangers en fietsers bij de Sysselt

De komende jaren zal het station Ede Wageningen en haar omgeving veranderen. Onderdeel van deze verandering is het sluiten van de spoorwegovergang bij De Sysselt en het vervangen van deze overgang door een viaduct voor voetgangers en fietsers. In mei heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn 5 zienswijzen gekomen. Het College van Burgemeester en wethouders heeft nu het gewijzigde bestemmingsplan voor dit zogenoemde Langzaam verkeersviaduct vastgesteld.

Tussen de Enka en de kazerneterreinen ligt nog een gelijkvloerse spoorwegovergang die voornamelijk gebruikt wordt door wandelaars en fietsers. In het kader van veiligheid en vanwege het intensievere treingebruik in de toekomst gaat deze spoorwegovergang dicht. Daarvoor in de plaats komt een viaduct voor voetgangers en fietsers.

Viaduct eerst, dan overgang dicht

In eerdere plannen was met name het feit dat de spoorwegovergang gedurende lange tijd niet beschikbaar zou zijn een heikel punt. Wethouder Johan Weijland, verantwoordelijk voor de spoorzone: “We zijn blij om te kunnen melden dat er een optimalisatie in het ontwerp van het viaduct mogelijk was, waardoor het bosgebied de Sysselt en de kazerneterreinen ook tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar blijven vanuit de zuidzijde van het spoor.” Door nader onderzoek is gebleken dat het alsnog mogelijk is de spoorwegovergang pas fysiek af te sluiten op het moment dat het nieuwe langzaam-verkeer-viaduct gerealiseerd is.

De voorbereidende werkzaamheden van het viaduct maken deel uit van het project Spoorzone Ede en starten naar verwachting in de tweede helft van 2019. Het bestemmingsplan komt op 14 september in de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden