Raadsvragen van Alexander Vos de Wael over ludieke actie voor van der Knaap

Een aantal inwoners wonende in een grote straal rond het Raadhuis vinden de actie van brandweer en politie tijdens het afscheid van Cees van der Knaap niet kunnen. Door de knallen en de sirenes schrokken veel inwoners zich het leplazarus. De sociaal media staan er bol van. Op de site van de gemeente Ede wordt het weggezet als ‘Ludieke actie voor van der Knaap’.

Het gebruik van de hoogwerker van de brandweer is opvallend. Deze hoogwerker is om ingezet te worden bij calamiteiten. Gelukkig deed er zich tijdens deze ‘Ludieke actie voor van der Knaap’ geen ongeluk of calamiteit voor. In dat geval was de hoogwerker nooit op tijd ter plaatse geweest. Bovendien heeft de brandweer zich niet gehouden aan de veiligheidseisen die gesteld worden aan personen die plaatsnemen in de bak van een hoogwerker. Het goede voorbeeld werd hier door het college niet gegeven.

Een volgende keer denken de inwoners bij het horen van gillende sirenes en verschillende knallen: oh dat zal wel een ludieke actie zijn voor het afscheid van een burgemeester. De alertheid is er dan niet meer bij onze inwoners.

 

Vragen:

  • Hoe kan het college een dergelijk actie bestempelen als ‘ludieke actie’?
  • Beseft het college niet dat in deze tijd luide knallende en sirenes, die in de hele binnenstavan Ede te horen zijn, bewoners de stuipen op het lijf jaagt?
  • Vindt het college het juist dat publieke middelen bestemd voor de veiligheid van ons allemaal ingezet worden voor een ‘Ludieke actie voor van der Knaap’?
  • Hoe gaat het college aan de inwoners uitleggen dat een volgende keer luide knallen en loeiende sirenes wel serieus genomen dienen te worden?

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden