’De ziekste patiënt zo snel mogelijk de beste zorg geven’

Foto: ZGV

Spoed Interventie Team voor vitaal bedreigde patiënt

In Ziekenhuis Gelderse Vallei liggen mensen die heel ziek zijn. De een is ernstiger ziek dan de ander. Soms zijn er zelfs onverwacht levensbedreigende situaties, dan wordt gesproken van de vitaal bedreigde patiënt. Artsen en verpleegkundigen worden getraind op het herkennen van deze situaties en het meteen actie ondernemen. Bijvoorbeeld door het inschakelen van het Spoed Interventie Team.

 Ziekenhuis Gelderse Vallei investeert veel in opleiding en onderwijs over de vitaal bedreigde patiënt. De IC-artsen geven trainingen aan de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis om deze patiënten te herkennen en te behandelen. Het ziekenhuis staat bekend om de kwaliteit van deze trainingen waarvan het belang ook door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt onderschreven.

Onderwerp van de trainingen is: hoe kan je ernstig zieke (vitaal bedreigde) patiënten herkennen en behandelen. Dit is namelijk een vereiste voor iedere verpleegkundige en arts: het herkennen van de vitaal bedreigde patiënt en meteen de 1e behandeling kunnen geven.

Samen trainen
Bevlogen vertellen Dave Tjan en Fiona van Gelder, intensivisten (oftewel IC-artsen) in Ziekenhuis Gelderse Vallei, verder: ‘We geven ook trainingen aan de afdelingen; aan de verpleegkundigen, arts-assistenten en artsen samen. Deze training is verplicht en wordt onder werktijd gegeven. Het is heel belangrijk dat artsen en verpleegkundigen samen deze training volgen, om goed op elkaar ingespeeld te zijn. De trainingen worden zo natuurgetrouw mogelijk gedaan, met Lotusslachtoffers in de rol van de vitaal bedreigde patiënt.’

SpoedInterventieTeam.
Als er sprake is van een levensbedreigende situatie bij een patiënt moet het Spoed Interventie Team (SIT) worden ingeschakeld. Dit team staat 24 uur per dag paraat. Het bestaat uit IC-artsen en -verpleegkundigen onder supervisie van de intensivist. Het team moet bij een ernstige zieke patiënt binnen tien minuten aan het bed zijn. ‘Het is van levensbelang dat de ziekste patiënt zo snel mogelijk de beste zorg krijgt’ aldus Tjan. ‘De tijdigheid van de behandeling is essentieel; op tijd antibiotica geven voordat er bloedvergiftiging kan ontstaan, op tijd zuurstof geven en op tijd de bloeddruk ondersteunen om een reanimatie te voorkomen’ licht Tjan toe.

Inspectie
In juni was er onverwacht bezoek van de IGJ. De IGJ zag de zorg voor vitaal bedreigde patiënten gedemonstreerd en gaf aan dat dit goed functioneerde. Onder andere vanwege de laagdrempeligheid en benaderbaarheid van het SIT.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden