Uitreiking certificaten aan nieuwe schuldhulpmaatjes

Foto: Jan de Kluijver

Het vrijwilligersbestand van SchuldHulpMaatje Ede is uitgebreid met 8 nieuwe schuldhulpmaatjes. In totaal telt deze organisatie nu 42 maatjes.

Voor SchuldHulpMaatje Ede een reden om barbecue-feestje te organiseren. Niet alleen om de  nieuwe maatjes te verwelkomen maar ook als blijk van waardering voor de inzet van de  bestaande maatjes. Op vrijdagavond 6 juli werd het pleintje voor het kantoor aan de Posthoornstraat omgetoverd tot terras.

Na de barbecue hebben de 8 vrijwilligers hun certificaat in ontvangst genomen en het vrijwilligerscontract met SchuldHulpMaatje Ede getekend. Zij mogen zij zich officieel ‘schuldhulpmaatje’ noemen. De maatjes hebben een driedaagse training gevolgd die speciaal voor SchuldHulpMaatje is ontwikkeld.

‘De vraag naar schuldhulpmaatjes is het afgelopen half jaar vrijwel gelijk gebleven’ vertelt Corrinne van Pommeren, een van de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Ede. ‘Als de tendens van de afgelopen jaren zich voortzet, dan neemt het aantal aanmeldingen in de tweede helft van het jaar toe. Omdat verschillende maatjes zijn gestopt met dit vrijwilligerswerk, willen wij graag op sterkte blijven om de aanmeldingen zonder wachttijd in behandeling te kunnen nemen.’

Een schuldhulpmaatje is toegerust om mensen tijdelijk te ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van de financiële schuldenproblematiek. Zo ondersteunt een maatje bijvoorbeeld bij het krijgen van overzicht in de financiën, de inventarisatie van schulden of het maken van een budgetplan. Ook mensen die zich hebben aangemeld bij de professionele schuldhulpverlening kunnen behoefte hebben aan administratieve en morele ondersteuning van een schuldhulpmaatje die naast hen wil staan.

De SchuldHulpMaatje aanpak biedt nieuwe hoop en perspectief in het leven van mensen, die in financiële zin en in relatie daarmee dikwijls ook sociaal zijn vastgelopen of dreigen in die omstandigheden terecht te komen. Deze aanpak is aanvullend op hulp die geboden wordt vanuit reguliere organisaties op het terrein van schuldhulpverlening en sociaal- maatschappelijke dienstverlening.

SchuldHulpMaatje Ede is een initiatief van het Diaconaal Platform Ede waarin zo’n 20 kerken zijn verenigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren, te weten: Corrinne van Pommeren (06) 37 19 40 21  en/of Klaaske Mussche (06) 15 09 90 85

E [email protected] www.schuldhulpmaatje.nl en www.diaconaalplatformede.nl

Corrinne

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden